Úřední deska

Sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb. - počet nově přihlášených obyvatel

Den vyvěšení:20.9.2022
Den sejmutí:5.10.2022
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999Sb.

Podrobnosti:

Sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb. - počet nově přihlášených obyvatel

load