Veřejné zakázky

Rekonstrukce, autor: www,pixabay.com

Nadlimitní veřejné zakázky

Veřejné zakázky malého rozsahu

  • veřejné zakázky malého rozsahu se řídí ikona souboru ikona souboruSměrnicí č. 10 schválenou Zastupitelstvem obce dne 25. 4. 2019 a jsou zadávány v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  • tato směrnice se nevztahuje na zakázky, které je nutné zadat neprodleně z důvodu ochrany života a majetku osob, zejména v případě havárií, živelních pohrom, apod.
  • dále se tato směrnice nepoužije v případě čerpání dotací, kdy se postupuje v souladu s pravidly jednotlivých poskytovatelů dotací
  • zakázky jsou zadávány dle potřebnosti zadavatele s důrazem na hospodárnost a efektivitu vynaložených finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu obce
  • všechny zakázky malého rozsahu naleznete v sekci Úřední deska
Vytvořeno 4.10.2021 13:55:59 | přečteno 1821x | myjj
load