Změna územního plánu č. 3 - probíhající NÁVRH

Změna územního plánu č. 3 - NÁVRH

Změna č. 3 Územního plánu Bedřichov – druhá verze -  PROBÍHAJÍCÍ 

Zastupitelstvo obce Bedřichov schválilo dne 30. dubna 2020 usnesením č. 122/2020 návrh Zprávy o uplatňování ÚP Bedřichov, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 3 ÚP Bedřichov.

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bedřichov č. 69/2023 ze dne 29.08.2023 byly sloučeny Změny č. 1 a 3 Územního plánu Bedřichov. Tato sloučená změna je označována jako Změna č. 3 ÚP Bedřichov.

„Návrh Změny č. 3 ÚP Bedřichov pro společné jednání“ 


Historie:

Změna č. 3 Územního plánu Bedřichov – první verze

Zastupitelstvo obce Bedřichov dne 13. dubna 2017 usnesením č. 269/2017 rozhodlo o zahájení Změny č. 3 ÚP Bedřichov.

Zastupitelstvo obce Bedřichov dne 22. června 2018 provedlo revokaci usnesení č. 168/2016 ze dne 24. března 2016. Nově vydalo usnesení č. 350/2018, kdy Zastupitelstvo souhlasí se sloučením Změny č. 2 a Změny č. 3 ÚP Bedřichov. Tato sloučená změna je označována jako Změna č. 2 ÚP Bedřichov.

➢Změna č. 2 Územního plánu Bedřichov

Zastupitelstvo obce Bedřichov dne 24. března 2016 usnesením č. 168/2016 rozhodlo o zahájení Změny č. 2 ÚP Bedřichov, jejímž podkladem bude obecná zástavbová studie lokality pro funkci rekreačního bydlení.

Na základě tohoto rozhodnutí vypracovalo odd. územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou Zadání Změny č. 2 Územního plánu Bedřichov.

ikona souboru ikona souboruZadání Změny č. 2 Územního plánu Bedřichov

Zastupitelstvo obce Bedřichov dne 22. června 2018 provedlo revokaci usnesení č. 168/2016 ze dne 24. března 2016. Nově vydalo usnesení č. 350/2018, kdy Zastupitelstvo souhlasí se sloučením Změny č. 2 a Změny č. 3 ÚP Bedřichov. Tato změna bude Změnou č. 2 ÚP Bedřichov.

  Zastupitelstvo obce Bedřichov schválilo dne 30. dubna 2020 usnesením č. 122/2020 návrh Zprávy o uplatňování ÚP Bedřichov, Zpráva o uplatňování ÚP Bedřichov obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 3, integrující schválené části zadání Změny č. 2 a 3 ÚP Bedřichov. Tato sloučená změna je označována jako Změna č. 3 ÚP Bedřichov.

Změna č. 1 Územního plánu Bedřichov

Dne 7. 1. 2014 byla Rozsudkem krajského soudu v Liberci, č.j.: 64A 7/2013-340, zrušena část Opatření obecné povahy – Územní plán Bedřichov, a to v části vymezení plochy veřejného prostranství – komunikace Z67 (obslužná komunikace nad Horskou službou).

Na kladě rozhodnutí Zastupitelstva obce Bedřichov ze dne 17. 4. 2014 zahájil Magistrát města Jablonec nad Nisou, jako ORPobce Bedřichov, poříze Změny č. 1 ÚPBedřichov, která se týká pouze zrušené části – lokality Z67 – obsl komunikace nad Horskou službou.

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bedřichov ze dne 29.08.2023 byly sloučeny Změny č. 1 a 3 Územního plánu Bedřichov. Tato sloučená změna je označována jako Změna č. 3 ÚP Bedřichov.


Vytvořeno 4.9.2023 11:24:03 - aktualizováno 4.9.2023 14:49:24 | přečteno 113x | regina.keltnerova
load