Uplatňování Územního plánu Bedřichov v uplynulém období (11/2012–5/2019)

ikona souboru ikona souboruVeřejná vyhláška – projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bedřichov

ikona souboru ikona souboruZpráva o uplatňování Územního plánu Bedřichov v uplynulém období (11/2012–05/2019)

Změna č. 1 Územního plánu Bedřichov

Dne 7. 1. 2014 byla Rozsudkem krajského soudu v Liberci, č.j.: 64A 7/2013-340, zrušena část Opatření obecné povahy -– Územní plán Bedřichov, a to v části vymezení plochy veřejného prostranství – komunikace Z67 (obslužná komunikace nad Horskou službou).

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Bedřichov ze dne 17. 4. 2014 zahájil Magistrát města Jablonec nad Nisou, jako ORP obce Bedřichov, pořízení 1. změny ÚP Bedřichov, která se týká pouze zrušené části – lokality Z67 – obslužná komunikace nad Horskou službou.

V současné době pořizovatel změny č. 1 územního plánu Bedřichov oznamuje konání společného jednání, které je určeno dotčeným orgánům, okolním obcím a Krajskému úřadu LK. Veřejnost má možnost dokumentaci ke společnému jednání připomínkovat písemně, a to do 5. 12. 2014.

Dokumentace ke společnému jednání:

Změna č. 2 Územního plánu Bedřichov

ikona souboru ikona souboruVeřejná vyhláška – projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Bedřichov – stanovení nových podmínek využití ploch určených pro rekreaci v oblasti chatové osady Bedřichov.

ikona souboru ikona souboruZadání Změny č. 2 Územního plánu Bedřichov

Ostatní dokumenty:

ikona souboru ikona souboruStrategický plán rozvoje obce Bedřichov na období 2016–2022

Ze dne 12. 5. 2008 –ikona souboru Strategický plán rozvoje obce Bedřichov na léta 2008–2015

Ze dne 12. 10. 2007 – ikona souboruCharakteristika regulativů Územního plánu obce Bedřichov z roku 2002

Vytvořeno 8.12.2021 14:00:45 | přečteno 153x | tana
load