PLATNÝ Územní plán obce Bedřichov ze dne 25. 10. 2012 (usnesení ZO č. 160/2012)

Opatření obecné povahy

ikona souboru ikona souboruÚzemní plán Bedřichov – opatření obecné povahy č. 1/2012
ikona souboru ikona souboruText návrhu územní plánu obec Bedřichov

Grafická část Návrhu Územního plánu Bedřichov

Grafická část Odůvodnění Územního plánu Bedřichov

Usnesení ZO týkající se územního plánování

Usnesení č. 44/2023 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 27. 3. 2023

Zastupitelstvo obce Bedřichov schvaluje první část úhrady nákladů v souvislosti s pořízením změny Územního plánu Bedřichov vyvolanou potřebou navrhovatele ve výši 3 000 Kč. Tato částka je splatná při podání žádosti o změnu územního plánu.

Vytvořeno 13.12.2021 21:24:23 | přečteno 425x | tana
load