Záměry Obce Bedřichov – prodat, směnit, darovat nebo pronajmout nemovitý majetek

Vyvěšení Název oznámení
1.5.2023-26.6.2023 Záměr č. 6/2023 - prodeje části p.p.č. 517/11
1.5.2023-26.6.2023 Záměr č. 5/2023 - věcné břemeno, služebnost ČEZ - NN p.p.č. 753/1
1.5.2023-26.6.2023 Záměr č. 4/2023 - zřízení věcného břemene, služebnosti NN ČEZ na p.p.č. 722/1
4.4.2023-24.4.2023 Záměr č. 3/2023 - služebnost SVS vodovod a kanalizace na p.p.č. 722/1 a 753/1
16.2.2023-27.3.2023 Záměr č. 2/2023 - věcné břemeno CETIN na p.p.č. 522/4, 699/2,699/3 - Dům smíšených funkcí
6.2.2023-27.3.2023 Záměr č. 1/2023 - věcné břemeno Cetin - rozšíření komunikace k Nise
8.12.2022-30.1.2023 Záměr č. 17/2022 - prodeje části p.p.č. 259/10 - zázemí domu
18.10.2022-28.11.2022 Záměr č. 16/2022 - VB kNN - ČEZ kabel NN
29.8.2022-28.11.2022 Záměr č. 15/2022 - VB kNN - rozšíření komunikace k Nise, p.p.č. 754, 755
20.7.2022-1.9.2022 Záměr č. 14/2022 - vodojem
11.7.2022-1.9.2022 Záměr č. 13/2022 - prodej p.p.č. 220 o výměře 177 m2
20.5.2022-22.6.2022 Záměr č. 12/2022 - pronájem vodovodu II etapa - dodatek k nájemní smlouvě
18.5.2022-22.6.2022 Záměr č. 11/2022 - VB kNN
18.5.2022-22.6.2022 Záměr č. 10/2022 - VB kNN - rozšíření komunikace k Nise
21.4.2022-22.6.2022 Záměr č. 9/2022
21.4.2022-22.6.2022 Záměr č. 8/2022
28.3.2022-12.4.2022 Záměr č. 7/2022
28.3.2022-12.4.2022 Záměr č. 6/2022
23.3.2022-12.4.2022 Záměr č. 5/2022
17.3.2022-12.4.2022 Záměr č. 4/2022
17.3.2022-12.4.2022 Záměr č. 3/2022
17.3.2022-12.4.2022 Záměr č. 2/2022
16.3.2022-13.4.2022 Záměr č. 1/2022
19.10.2021-20.12.2021 Záměr č.14/2021 - prodej vodojemu na p.p.č. 506/3, vodovodu a kanalizace (převod na SVS)
18.10.2021-4.11.2021 Záměr č.13/2021 - pronájem části p.p.č. 570/2
18.10.2021-4.11.2021 Záměr č.12/2021 - prodej části p.p.č. 161/1
18.10.2021-4.11.2021 Záměr č.11/2021 - prodej pozemku p.p.č. 2/1 - 266 m2
15.9.2021-6.10.2021 Záměr č.10/2021 - věcné břemeno ČEZ p.p.č. 205/4,218/5,753
25.5.2021-24.6.2021 Záměr č.9/2021 - prodej pozemku p.p.č.141/1, 142/2
25.5.2021-24.6.2021 Záměr č.8/2021 - prodej pozemku p.p.č. 5/4
20.5.2021-24.6.2021 Záměr č.7/2021 - ČEZ věcné břemeno -služebnost p.p.č. 616/16 - kabel NN
4.5.2021-20.5.2021 Záměr č.6/2021 - prodej části p.p.č. 161/1 a části pozemku 153
22.4.2021-20.5.2021 Záměr č.5/2021 - ČEZ věcné břemeno -služebnost p.p.č. 727 - kabel NN
15.4.2021-20.5.2021 Záměr č.4/2021 - prodloužení nájemní smlouvy Bedřichov č.p. 307-prodejna sportovních potřeb
15.4.2021-20.5.2021 Záměr č.3/2021 - věcné břemeno ČEZ p.p.č. 205/4,218/5,753
11.3.2021-8.4.2021 Záměr č.2/2021 - prodej části p.p.č. 161/1 a části p.p.č. 153, celkem 2395m2
25.1.2021-25.2.2021 Záměr č.1/2021 - prodej části pozemku p.p.č. 753 - 48m2 - zázemí domu
16.11.2020-3.12.2020 Záměr č.11/2020 - CETIN - smlouva o zřízení služebnosti
19.10.2020-3.12.2020 Záměr č.10/2020 - pronájem části p.p.č. 722/1 - cca 53 m2
14.9.2020-8.10.2020 Záměr č.9/2020 - ČEZ věcné břemeno -služebnost kabely NN v rámci Rozšíření přístupové komunikace k Nise
8.9.2020-8.10.2020 Záměr č.8/2020 - prodej pozemku p.p.č.10/7, 10/8 - cesta k domu
8.9.2020-8.10.2020 Záměr č.7/2020 - věcné břemeno -služebnost cesty p.p.č. 326/4 - přístup k domu
8.7.2020-24.7.2020 Záměr č.6/2020 - Cetin přeložka sítě - p.p.č. 754, 755
17.6.2020-27.8.2020 Záměr č.5/2020 - výpůjčka pozemků na stavbu "Zadržování vody v krajině"
5.5.2020-11.6.2020 Záměr č.4/2020 - ČEZ věcné břemeno -služebnost p.p.č. 722/1 - kabel NN
9.4.2020-30.4.2020 Záměr č.3/2020 - pronájem vodovodu a kanalizace na p.p.č. 722/1 a p.p.č. 753
9.4.2020-30.4.2020 Záměr č.2/2020 - prodej vodovodu p.p.č. 741/4
4.3.2020-26.3.2020 Záměr č.1/2020 - ČEZ věcné břemeno -služebnost p.p.č. 616/16 - kabel NN
9.12.2019-27.12.2019 Záměr č.10/2019 - ČEZ věcné břemeno -služebnost p.p.č. 616/16 - kabel NN
9.12.2019-27.12.2019 Záměr č.8/2019 - ČEZ věcné břemeno -služebnost p.p.č. 245/2
9.12.2019-27.12.2019 Záměr č.8/2019 - ČEZ věcné břemeno -služebnost p.p.č. 781 a 782
1.11.2019-29.11.2019 Záměr č.7/2019 - pronájem p.p.č. 534/16 - zázemí lyž. vleků
3.10.2019-18.10.2019 Záměr č.6/2019 - věcné břemeno -služebnost č.e. 1630 a 1728
3.10.2019-29.11.2019 Záměr č.5/2019 - pronájem parkoviště u Nisy
2.10.2019-19.2.2020 Záměr č.4/2019 - prodej části pozemku p.p.č. 465/23
2.10.2019-18.10.2019 Záměr č.3/2019 - prodej pozemku p.p.č. 533/19 - cesta k domu
16.5.2019-20.6.2019 Záměr č. 2/2019 věcné břemeno ČEZ - kabely nízkého napětí
2.5.2019-20.6.2019 Záměr č. 1/2019 - zřízení věcného břemene - ČEZ p.p.č. 741/4 - přeložka vNN a kNN
12.11.2018-29.11.2018 Záměr č. 17/2018 - prodloužení nájemní smlouvy p.p.č. 534/8,534/24
12.11.2018-29.11.2018 Záměr č. 16/2018 - věcné břemeno přípojka vodovod+kanalizace, JSS RD s.r.o. - p.p.č. 344/1
12.11.2018-29.11.2018 Záměr č. 15/2018 - zřízení věcného břemene - SVS a.s. vodovod +kanalizace, p.p.č. 722/1,344/1, 753
8.11.2018-29.11.2018 Záměr č. 14/2018 - věcné břemeno p.p.č. 722/1 - kabel NN k č.e. 1593
1.11.2018-29.11.2018 Záměr č. 13/2018 - služebnost cesty a stezky na p.p.č. 518/14, 518/1 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
1.11.2018-29.11.2018 Záměr č. 12/2018 - zřízení VB - p.p.č. 245/2 - nové vedení NN
1.11.2018-29.11.2018 Záměr č. 10/2018 - věcné břemeno p.p.č. 722/1- vodovodní potrubí
26.10.2018-29.11.2018 Záměr č. 11/2018 - pronájmu parkoviště u Nisy na zimní sezonu
26.10.2018-29.11.2018 Záměr č. 9/2018 - zřízení VB p.p.č. 722/1-vodovod
1.8.2018-11.9.2018 Záměr č. 8/2018 - prodej části p.p.č. 518/1 a 500/20 - zázemí domu
12.6.2018-11.9.2018 Záměr č. 7/2018 - věcné břemeno - kabely NN-p.p.č. 782 a p.p.č. 783, k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
4.6.2018-21.6.2018 Záměr č. 6/2018 - pronájem budoucí modulární budovy - ski servis stadion, p.p.č. 522/4
10.4.2018-31.5.2018 Záměr č. 5/2018 - Věcné břemeno vedení NN
10.4.2018-31.5.2018 Záměr č. 4/2018 - věcné břemeno vodovod, kanalizace
10.4.2018-31.5.2018 Záměr č. 3/2018 - pronájem pozemků na sjezdovce za účelem provozování sjezdovky
10.4.2018-31.5.2018 Záměr č. 2/2018 - pronájem části p.p.č. 518/14 o výměře 98m2- zázemí domu
10.4.2018-31.5.2018 Záměr č. 1/2018 - prodej části p.p.č. 518/1 o výměře 517m2- zázemí domu
14.11.2017-30.11.2017 Záměr č. 11/2017 - prodej st.p.č. 593 o výměře 1m2- součást hráze vodního díla Bedřichov III
2.11.2017-30.11.2017 Záměr č. 10/2017 - pronájem parkoviště u Nisy
16.10.2017-1.11.2017 Záměr č. 9/2017 - prodej pozemku p.p.č. 7/1 o výměře 906 m2
16.10.2017-30.11.2017 Záměr č.8/2017 - věcné břemeno s ČEZ
16.10.2017-30.11.2017 Záměr č.7/2017 - věcné břemeno ČEZ
16.10.2017-30.11.2017 Záměr č. 6/2017 - prodej části p.p.č. 722/1 - cca 3-6m2 - zázemí domu
28.7.2017-14.9.2017 Záměr č.5/2017-prodej části obecního pozemku p.p.č. 500/20 - obálkovou metodou, nabídky do 14.9.2017 do 17h
19.4.2017-5.5.2017 Záměr č. 4/2017 - pronájem bufetu na centrálním parkovišti p.p.č. 545/1
13.3.2017-13.4.2017 Záměr č. 3/2017 - záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 518/1
13.3.2017-30.4.2017 Záměr č. 2/2017 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 616/1
1.2.2017-2.3.2017 Záměr č. 1/2017 - zřízení věcného břemene na p.p.č. 520/1 a p.p.č. 519/3
7.12.2016-26.1.2017 Záměr č. 15/2016 - záměr bezúplatné směny části p.p.č. 616/5 a p.p.č. 616/1
2.11.2016-23.11.2016 Záměr č. 14/2016 - záměr pronájmu parkoviště U Hřiště
2.11.2016-23.11.2016 Záměr č. 13/2016 - záměr pronájmu parkoviště U Nisy
1.11.2016-26.1.2017 Záměr č. 12/2016 - záměr směny pozemků
19.10.2016-23.11.2016 Záměr č. 11/2016 - záměr věcného břemeno-p.p.č. 506/5 a 746/1
6.9.2016-23.9.2016 Záměr č. 10/2016 - záměr směny pozemků za účelem vybudování propojovacích cest v obci
6.9.2016-23.9.2016 Záměr č. 9/2016 - záměr pronájmu telematického zařízení na p.p.č. 699/2
12.7.2016-23.9.2016 Záměr č. 8/2016 - záměr zřízení věcného břemene na části pozemku p.p.č. 781
25.4.2016-13.5.2016 Záměr č. 7/2016 - pronájem části p.p.č. 534/8 a části p.p.č. 534/24
10.3.2016-7.4.2016 Záměr č. 2/2016 - záměr pronájmu bufetu na Centrálním parkovišti
29.2.2016-7.4.2016 Záměr č. 6/2016 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 465/14
26.2.2016-7.4.2016 Záměr č. 5/2016 - záměr bezúplatného pronájmu pozemku p.p.č. 524 za účelem spásání trávy
26.2.2016-7.4.2016 Záměr č. 4/2016 - záměr zřízení věcného břemene na p.p.č. 781 a 782
26.2.2016-7.4.2016 Záměr č. 3/2016 - záměr zřízení věcného břemene č. smlouvy IE-12-4000809/VB/12
Vytvořeno 5.1.2022 8:34:09 | přečteno 6730x | tana
load