Veřejné vyhlášky

Vyvěšení Název oznámení
22.9.2023-14.10.2023 Veřejná vyhláška o krátkodobé úplné uzavírce dne 14.10.2023 - ČT AUTHOR CUP 2023
11.9.2023-26.9.2023 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikaci p.p.č. 753/1 u č.p. 180, 9.10.-12.10.2023
4.9.2023-19.10.2023 Veřejná vyhláška- Návrh změny územního plánu Bedřichov č. 3
28.8.2023-12.9.2023 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Road Classics Liberec 2023-silniční cyklozávod 16.9.2023
28.8.2023-12.9.2023 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Road Classics Liberec 2023-silniční cyklozávod 16.9.2023
25.8.2023-9.9.2023 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí parkovací dům s retenční nádrží, přípojky na veřejný rozvod elektřiny a napouštěcího potrubí
22.8.2023-6.9.2023 Veřejná vyhláška - úprava provozu Kristiánov-Sklářské slavnosti 2.9.2023
11.8.2023-26.8.2023 Veřejná vyhláška -přechodná úprava pozemní komunikace - 5.9.-25.9.2023 naproti penzionu Eliška
29.6.2023-14.7.2023 Magistrát města Jablonec nad Nisou - Oznámení parkovací dům s retenční nádrží, přípojky na veřejný rozvod elektřiny a napouštěcího potrubí
7.6.2023-22.6.2023 Úplná uzavírka - Janov nad Nisou most na silnici směr Velký Semerink - 16.6.-31.10.2023
28.4.2023-7.6.2023 Severočeská vodárenská společnost a.s.
26.4.2023-26.5.2023 Finanční úřad - informace k dani z nemovitých věcí za rok 2023
20.4.2023-5.5.2023 Státní veterinární správa-mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-africký mor prasat
13.4.2023-15.5.2023 Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí za rok 2023
17.3.2023-6.4.2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
9.3.2023-26.4.2023 Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a konání veřejného projednání - veřejná vyhláška
27.2.2023-14.3.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na PK, opatření obecné povahy - veřejná vyhláška MM Jbc
26.1.2023-12.2.2023 Uzavírka J 50 - veřejná vyhláška
18.1.2023-2.2.2023 Veřejná vyhláška MM JBC - Místní úprava komunikace p.p.č. 751 - dopravní značení
11.1.2023-26.1.2023 Technologické vrty p.p.č. 519/12, k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou - veřejná vyhláška
11.1.2023-26.1.2023 Místní úprava provozu na silnici III/29029 - značení pov. rychlosti 40km/h - veřejná vyhláška
27.12.2022-16.1.2023 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - celková aktualizace
21.12.2022-5.1.2023 Nařízení státní veterinární správy - africký mor prasat v Libereckém kraji
2.12.2022-17.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka Betlém 26.12.2022
11.11.2022-26.11.2022 Veřejná vyhláška - vrt pro tepelné čerpadlo, st.p.č. 290, č.e. 1717
8.11.2022-23.11.2022 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na komunikaci u č.e 1717
4.11.2022-31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy - kůrovec
20.10.2022-4.11.2022 Veřejná vyhláška - místní úprava na pozemní komunikaci - dopravní značení III/29029
20.10.2022-4.11.2022 Veřejná vyhláška - místní úprava na pozemní komunikaci - dopravní značení
17.10.2022-1.11.2022 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby 12 technologických vrtů
13.10.2022-30.11.2022 Veřejná vyhláška - ČEZ okleštění stromoví
14.9.2022-29.9.2022 Veřejná vyhláška - 10. ročník MČR na kolečkových lyžích - 25.9.2022
6.9.2022-21.9.2022 Veřejná vyhláška zahájení územního řízení - 12 technologických vrtů Penzion Rafael
5.9.2022-20.9.2022 Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy -přechodná úprava provozu - ČT Author CUP 2022 - Uzavírka 8.10.2022
29.8.2022-13.9.2022 Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy -přechodná úprava provozu u objektu č.e. 1717
23.8.2022-12.9.2022 Veřejná vyhláška - integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec-Jablonec nad Nisou 2021-2027
23.8.2022-7.9.2022 Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy -přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci- Sklářská slavnost Kristiánov 3.9.2022
8.8.2022-23.8.2022 Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí k záměru „Primární okruh tepelných čerpadel pro penziony Rafael Bedřichov“
15.7.2022-30.7.2022 Veřejná vyhláška - částečná uzávěra Sedlo Maliníku -výstavba točka autobusu a odbočovacího pruhu 18.7.-20.9.2022
16.5.2022-31.5.2022 Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy -přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - úsek stadion- Královka
2.5.2022-1.6.2022 Veřejná vyhláška - Severočeská vodárenská společnost a.s. - výpočet ceny vodné, stočné
22.4.2022-26.5.2022 Veřejná vyhláška Finanční úřad
22.4.2022-7.5.2022 Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy -přechodná úprava provozu chodníky
4.4.2022-19.4.2022 Oznámení - Úzkoprofilové vrty pro tepelná čerpadla p.č.st. 4 a p.č. 7/3, k.ú. Hraničná nad Nisou
21.1.2022-7.2.2022 Veřejná vyhláška
18.1.2022-2.2.2022 Veřejná vyhláška
21.12.2021-6.1.2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Betlém
11.11.2021-31.12.2021 Informace o uplatnění osvobození pro poplatníky daně z nemovitých
19.10.2021-15.11.2021 ČEZ - výzva k okleštění stromoví do 15.11.
11.10.2021-7.11.2021 Návrh koncepce plán udržitelné městské mobility Liberec- Jablonec nad Nisou
7.10.2021-23.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - MM Jbc, pokládka kabelů CETIN
5.10.2021-25.10.2021 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Liberckého kraje
9.9.2021-9.10.2021 ČT AUTHOR CUP 2021 - 9.10.2021 - úplná uzavírka
29.7.2021-14.8.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - MM Jbc
29.7.2021-14.8.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - MM Jbc
10.6.2021-26.6.2021 Veřejná vyhláška - Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou
10.6.2021-26.6.2021 Veřejná vyhláška - uzavírka komunikace k Nise - 21.6.2021-31.10.2021
1.6.2021-17.6.2021 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu v případě zaplnění parkovišť
31.5.2021-16.6.2021 Veřejná vyhláška - Národní plán povodí Labe
20.5.2021-5.6.2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí AOPK
22.4.2021-24.5.2021 Veřejná vyhláška - Severočeská vodárenská společnost - vodné, stočné
21.4.2021-26.5.2021 Veřejná vyhláška - Finanční úřad- daň z nemovitosti 2021
19.4.2021-31.5.2021 Oznámení-opakované projednání návrhu územního plánu Liberec
13.4.2021-29.4.2021 Veřejná vyhláška oznámení - aktualizace č.1 zásad územního rozvoje LK
6.4.2021-22.4.2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení - AOPK ČR
6.4.2021-22.4.2021 Plán péče o CHKO Jizerské hory na období 2021-2030
15.3.2021-31.3.2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - místní úprava provozu na pozemní komunikaci v případě zaplnění parkovišť
25.1.2021-10.2.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Jizerská 50
15.1.2021-31.1.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 19.1.2021 – 18. 1. 2022
19.11.2020-30.6.2021 Upozornění – Africký mor prasat
12.10.2020-28.10.2020 Rozhodnutí MM JBC- Povolení - zadržení vody v krajině
30.9.2020-16.10.2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení "Rozšíření přístupové komunikace k Nise"
13.8.2020-29.8.2020 Veřejná vyhláška - zahájení řízení- Bedřichov, zadržení vody v krajině
3.8.2020-19.8.2020 Veřejná vyhláška - zahájení staveb. řízení prodloužení platnosti Rozšíření přístupové komunikace k Nise
3.8.2020-19.8.2020 Veřejná vyhláška - ČT Author Cup - uzavírka 10.10.2020
29.7.2020-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - kalamita kůrovec
29.7.2020-14.8.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 14.8.2020 – 20.8. 2020
23.7.2020-10.12.2020 Nařízení KHS LK - roušky zdrav. zařízení
26.6.2020-12.7.2020 Nařízení veterinární správy pro LK - včelí mor v Libereckém kraji
17.6.2020-31.7.2020 Veřejná vyhláška - oznámení KÚ LK - územní rozvoj Libereckého kraje
18.5.2020-3.6.2020 Rozhodnutí AOPK - povolení odlovu geograficky nepůvodních živočichů
30.4.2020-30.5.2020 SVS a.s. - ceny pro vodné a stočné za rok 2019
24.4.2020-27.5.2020 Veřejná vyhláška - Finanční úřad- daň z nemovitosti
8.4.2020-24.4.2020 Veřejná vyhláška - uzavírka silnice - k.ú. Loučná nad Nisou - ve dnech 13.5.- 17.5.2020
3.4.2020-19.4.2020 Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy AOPK CHKO JH
26.3.2020-11.4.2020 Veřejná vyhláška - úplná uzavírka silnice Loučná- ve dnech 6.4. a 12.4.2020
27.2.2020-6.4.2020 Dražební vyhláška -technika Horské služby-2.4. a 6.4.2020 - dražba ZRUŠENA
31.1.2020-16.2.2020 Veřejná vyhláška AOPK CHKO JH- opatření obecné povahy 1/2020
17.1.2020-2.2.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 1.2.2020 – 31. 1. 2021
12.12.2019-12.1.2020 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - lesní zákon - opatření obecné - kalamitní poškození lesních porostů povahy
26.11.2019-12.12.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Jizerská 50 - 8.-9.2.2020
20.11.2019-6.12.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 26.12.2019 - Betlém
20.11.2019-6.12.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 20.12.2019-30.4.2020
13.11.2019-29.11.2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení chodník u apartmánů Padesátka
19.9.2019-30.11.2019 Upozornění ČEZ vlastníkům pozemků na povinnost odstranění a okleštění stromoví v ochranném pásmu nadzemního vedení nad 3m do 15.11.
17.9.2019-3.10.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení společného územního a stavebního řízení - chodník u Apartmánů 50
9.9.2019-9.10.2019 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - lesní zákon - opatření obecné povahy
26.8.2019-11.9.2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci- 7.9.2019, 11-14h - Bedřichovský Bastard
4.7.2019-20.7.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 7.9.2019 - Sklářské slavnosti
4.7.2019-20.7.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ČT Author Cup- 12.10.2019
Vytvořeno 5.1.2022 8:33:52 | přečteno 7007x | tana
load