Tříděné a směsné odpady

Tříděný odpad – popelnice, autor: http://bedrichov.as4u.cz/

1. Směsné odpady – popelnice – zpoplatněné

velikost nádoby četnost svozu cena celkem s DPH
60 litrů 1x týdně  2 496 Kč
60 litrů 1x za 14 dní 1 248 Kč
60 litrů 1x za měsíc 576 Kč
80 litrů 1x týdně 3 328 Kč
80 litrů 1x za 14 dní 1 664 Kč
80 litrů 1x za měsíc  768 Kč
110 litrů 1x týdně 4 576 Kč
110 litrů 1x za 14 dní 2 288 Kč
120 litrů 1x týdně 4 992 Kč
120 litrů 1x za 14 dní 2 496 Kč
240 litrů 1x týdně 9 984 Kč
240 litrů1x za 14 dní4 992 Kč 

Co patří a nepatří do popelnice:

Svozy:
 • svoz odpadu probíhá vždy v průběhu pondělí – kdykoli, to znamená od nedělní půlnoci do pondělní půlnoci
 • u 14 denního intervalu – je vývoz v sudé týdny – v pondělí
 • u měsíčního intervalu - je vývoz první pondělí v měsíci

Splatnost poplatků za odpady:

 • 1. splátka – nejpozději do 15. 7. běžného roku
 • 2. splátka – nejpozději do 15. 1. následujícího roku

Možnost úhrady:
 • převodem na účet obce: 00963237369/0800, Česká spořitelna, a. s., variabilní symbol: 1337 + číslo popisné
 • hotově, nebo kartou do pokladny obce v úředních hodinách

2. Směsné odpady – bílo-modré pytle – zpoplatněné

V případě, že nemáte objednanou popelnici, či Vám její objem nestačí, je možnost zakoupit si pytle na směsný komunální odpad.


Ceník:
 • cena pytle pro směsný komunální odpad 70 Kč (110 litrů) a  40 Kč (60 litrů)
 • k zakoupení jsou v kanceláři obecního úřadu, v informačním centru, v potravinách U Pošty, v potravinách KliPo


Svozy:

 • tyto pytle lze v den svozu přistavit k popelnicím, nebo vložit do LAB boxu na stanovištích tříděných odpadů (Parkoviště Nisa, Centrální parkoviště u Horské služby)

3. Tříděné odpady – kontejnery – zdarma

Kontejnery na tříděný odpad se nacházejí v drátěných boxech na stanovišti  LAB boxu na stanovištích tříděných odpadů (Parkoviště Nisa, Centrální parkoviště u Horské služby).

druh kontejneru
barva
pro co je určen
 žlutý kontejneržlutápouze PET lahve
modrý kontejnermodrápapír
 bílý zvon bílá bílé sklo
zelený zvonzelená barevné sklo

4. Tříděné odpady – barevné pytle – zdarma

 • pytle na tříděný odpad jsou k dostání zdarma v kanceláři obecního úřadu, v informačním centru, v potravinách U Pošty a v potravinách KliPo
 • pytle se vkládají pouze do drátěných boxů na stanovištích tříděných odpadů (Parkoviště Nisa, Centrální parkoviště u Horské služby)
druhy pytlů
barva
pro co je určen
 žlutý pytelžlutáplasty z domácností
 oranžový pytel
oranžová
nápojové kartony
(krabice od džusů, mléčných výrobků apod.)
 šedý pytel šedákovové obaly
(nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky a ostatní kovové obaly) 
průhledný pytelprůhlednátextil
 • patří sem: nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, párová nositelná obuv, funkční textilní hračky, aj.
 • nepatří sem: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie!

Upozornění
 • drátěné boxy neslouží k odkládání jiných než výše uvedených druhů pytlů!
 • nelze dávat do pytlů na tříděný odpad (žluté, oranžové, šedé a průhledné) směsný odpad (ten patří pouze do bílo-modrých placených pytlů)!
 • kdo nemá svou vlastní popelnici, musí si pytle opatřit na výše uvedených místech nebo si svůj odpad odvézt s sebou!
 • děkujeme všem ukázněným, neukázněné budeme pokutovat! 

5. Elektroodpad

 • kontejner na elektroodpad je k dispozici na stanovišti tříděného odpadu na Centrálním parkovišti u Horské služby
 • elektroodpad je cokoli, co ke svému provozu potřebuje elektrickou energii

6. Nádoba na jedlé tuky a oleje

 • nádoba na použité jedlé tuky a oleje (tuktejner) je k dispozici na stanovišti tříděného odpadu na Centrálním parkovišti u Horské služby


Jak třídit jedlé tuky a oleje

 • vychladlý olej nalijte do PET lahve (nikdy ne skleněné!) – až bude lahev plná, vyhoďte ji do kontejneru na tuky (pokud nablízku nejsou k dispozici, tak do směsného odpadu)
 • malé množství v pánvi nebo hrnci vytřete papírovou utěrkou a vyhoďte do směsného odpadu.
 • základem je nevylévat oleje do výlevky nebo kanalizace – kanalizační řády jednotlivých čistíren odpadních vod přesně specifikují, které látky se do kanalizace nesmějí vypouštět
 • v malém množství lze tuky kompostovat, nejdříve je nechte vsáknout do savých materiálů​


Co by se nemělo vypouštět do kanalizace

 • látky infekční
 • jedy a žíraviny
 • kyselé, anebo alkalické roztoky
 • omamné látky
 • organická rozpouštědla
 • silážní šťávy, zvířecí trus, moč a hnůj, průmyslová hnojiva, pesticidy
 • látky působící změnu barvy vody
 • odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu (koncentrovaný roztok vývojek, aktivátorů, ustalovačů a ostatních roztoků s obsahem stříbra)
 • látky, které mohou způsobit ucpání kanalizační stoky (vlhčené ubrousky, pleny apod.)
 • pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. odpady z drtičů kuchyňského odpadu, stelivo pro kočky apod.), které se dají likvidovat tzv. „suchou cestou“
 • odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky (např. použité fritovací oleje)

7. Bioodpad

 • kontejnery na bioodpad budou umístěny od května na parkovišti P4 (hřiště) a bude zde možno odkládat pouze trávu a listí
 • během letní sezony budou po obci dle potřeby rozmisťovány další kontejnery (na Centrálním parkovišti a do chatové oblasti)
 • informace bude vždy dopředu zveřejněna na webových stránkách a SMS zprávou
 • při potřebě likvidace větví se předem domluvte na obecním úřadě na tel.: +420 483 380 163.

8. Nebezpečný odpad

 • v ceně za komunální odpad je zahrnuta možnost likvidace nebezpečných složek odpadu
 • svoz nebezpečného odpadu probíhá vždy 2x do roka (jaro, podzim)
 • informace o svozu je zveřejňována na informačních cedulích v obci, SMS informační službou a uveřejněním na www.bedrichov-ou.cz

9. Velkoobjemový odpad

Trvale bydlící občané Bedřichova mohou 1x za rok odvézt až 500 kg velkoobjemového odpadu (kromě stavebního materiálu) a 4 ks pneumatik bez disků do sběrného dvora v Proseči nad Nisou.

Vytvořeno 4.10.2021 13:55:41 | přečteno 2048x | myjj
load