GDPR

Dokumenty, formuláře, autor: www,pixabay.com
 1. ikona souboru ikona souboruNázvosloví – vymezení pojmů
 2. ikona souboru ikona souboruPrincipy zpracování osobních údajů
 3. ikona souboru ikona souboruPrávní důvody zpracování
 4. ikona souboru ikona souboruPráva subjektu údajů
 5. ikona souboru ikona souboruInformační povinnost vůči subjektu údajů
 6. Záznamy o činnostech zpracování:
  ikona souboru ikona souboruZáznam o činnostech zpracování – dotační projekty
  ikona souboru ikona souboruZáznam o činnostech zpracování – ekonomická agenda
  ikona souboru ikona souboruZáznam o činnostech zpracování – poskytování informací dle zákona č. 106/1999
  ikona souboru ikona souboruZáznam o činnostech zpracování – pracovně právní a mzdová agenda
  ikona souboru ikona souboruZáznam o činnostech zpracování – smlouvy a objednávky
  ikona souboru ikona souboruZáznam o činnostech zpracování – socialní fond zaměstnavatele
  ikona souboru ikona souboruZáznam o činnostech zpracování – spisová služba
  ikona souboru ikona souboruZáznam o činnostech zpracování – stížnost

Ochrana osobních údajů – GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Obec Bedřichov, jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

podatelna@bedrichov.cz
Název organizace:Obec Bedřichov
Sídlo organizace: 468 12 Bedřichov 218
IČ:00525511
Telefon:+420 483 380 163
E-mail:
E-podatelna:podatelna@bedrichov.cz
ID Datové schránky:97abtyq
Webové stránky:www.bedrichov-ou.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul:Ing.
Jméno:Zbyněk
Příjmení:Vavřina
Telefon:+420 602 423 675
E-mail:vavrina.gdpr@gmail.com

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí
 • monitorování souladu činností správce s GDPR
 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů
 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic)
 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů
 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů
 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik
 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření
 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů
Vytvořeno 14.12.2021 0:13:57 | přečteno 156x | vanvleet
load