E-podatelna

E-podatelna, autor: www.pixabay.com

Elektronická podatelna 

Adresa elektronické podatelny: podatelna@bedrichov.cz
Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny

Úřední dny podatelny:

pondělí 

8.00–12.00

13.00–17.00

 úterý

-

-

 středa

8.00–14.00

-

čtvrtek

8.00–12.00

13.00–17.00

 pátek

-

-


Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Kvalifikovaný certifikát a další informace je možné získat např. na adrese www.ica.czwww.postsignum.cz

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Bedřichov postupovat v souladu s platnou legislativou.

 • formáty *.doc a *.docx (Microsoft Word)
 • formáty *.xls a *.xlsx (Microsoft Excel)
 • formát *.pdf (Acrobat Reader)
 • formát *.rtf (textového standardu RTF-DCA)
 • formát *.txt (prostý text CP 852, 1250)
 • formát *.htm, *.html, *.xml, *.mht
 • obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech *.gif, *.jpg, *.png nebo *.tif.

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám sdělíme, zda je daný formát akceptovatelný. 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

 • CD/DVD se souborovým systémem ISO9660
 • USB flash disk

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (viru apod.) u přijaté datové zprávy

Elektronické podání nesmí obsahovat škodlivý kód (např. vir). Podání, u kterého byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracováváno. Obdobně nebude zpracováno podání, které nelze přečíst a vytisknout (např. zašifrovaný či poškozený email). Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění problému.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na:
 • elektronickou adresu:
 • poštovní adresu:
Obecní úřad Bedřichov
Bedřichov 218
468 12 Bedřichov

Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Bedřichov, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát
 • Regína Keltnerová

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele a elektronické podání bylo učiněno dle zákona, který to umožňuje (viz níže). V případě ostatních podání se doručení nepotvrzuje.

Vzor datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Bedřichov, na podatelna@bedrichov.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

Identifikátor dokumentu
S pozdravem
Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

Právní předpisy, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – lze učinit  v elektronické  podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových nosičů, které jsou stanoveny výše. Toto podání musí být do 5 dnů ode dne, kdy došlo elektronické podatelně, potvrzeno písemně nebo opakovaně doručeno datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – lze učinit v elektronické podobě nebo za použití jiných přenosových  nosičů. Podání v elektronické podobě nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. 

Další související právní předpisy

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů,
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
 • nařízení vlády  č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany. 

Vytvořeno 4.10.2021 14:04:06 | přečteno 519x | myjj
load