Czech POINT

Podpisy, autor: www,pixabay.com

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací  Informační Národní Terminál je projektem, který by měl zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. 

Agenda Czech POINTU je poskytována v úřední hodiny. Aktuálně jsou poskytovány tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí

Czech POINT
 • obchodní rejstřík
 • živnostenský rejstřík
 • katastr nemovitostí
 • seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • rejstřík trestů právnických osob

Výpisy z neveřejných evidencí

 • rejstřík trestů
 • výpis z bodového hodnocení řidičů
 • insolvenční rejstřík

Další služby

 • agendy datových schránek
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • výpisy ze základních registrů

Další informace

Jaké doklady musí žadatel o výpis doložit

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit odpovídající kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • veřejný rejstřík – IČ subjektu
 • živnostenský rejstřík – IČ podnikatele/fyzické osoby
 • katastr nemovitostí – název katastrálního území a jeden další údaj

U neveřejných evidencí (rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidičů), je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká.
O výpis může žádat zmocněnec, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí. 
K prokázání totožnosti předloží platný  občanský průkaz nebo cestovní doklad.
Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům.

Ceník

služba cena za 1. stranu cena za každou další stranu
výpis z Veřejného rejstříku 100 Kč 50 Kč
výpis z Živnostenského rejstříku 50 Kč 50 Kč
výpis z Katastru  nemovitostí 50 Kč 50 Kč
kopie katastrální mapy 50 Kč 0 Kč
výpis z Rejstříku trestů 100 Kč 0 Kč
výpis z bodového hodnocení řidiče 50 Kč 50 Kč
konverze dokumentů 30 Kč 30 Kč
zřízení datové schránky 0 Kč  
zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových 0 Kč  
opětovné zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových 200 Kč  
vystavení veřejné listiny o identifikaci 200 Kč  
Vytvořeno 4.10.2021 14:03:44 | přečteno 555x | myjj
load