Měření rychlosti v obci

Kamerový systém, autor: www.pixabay.com

Oznámení o měření rychlosti v katastru obce Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov od 15. 9. 2023

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění provádí Obecní policie Janov nad Nisou měření rychlosti v katastru obce Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov od 15. 9. 2023.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční vydal dne 4. 1. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, sp. zn. 6123/2022/ODS/PDS/Koš, č.j. 1248/2023. Policie ČR, územní odbor Jablonec nad Nisou, dopravní inspektorát vydal dne 21. 11. 2022, č.j. KRPL 113927 souhlas s umístěním stacionárního měřiče na silnici III/29029 na p.p.č. 748/1 před Obecním úřadem Bedřichov č.p. 218.

Vytvořeno 13.9.2023 14:12:30 | přečteno 51x | vanvleet
load