Rok 2014

Počasí a turistická sezóna

Hlavní událostí bedřichovské sezóny, a hodně nepříjemnou, byla slabá, vlastně skoro žádná zima. Teploty se udržovaly hodně nad nulou, sníh, pokud vůbec napadl, velmi rychle odtával a leden i únor připomínaly předjaří, které v jiných letech do Bedřichova přichází až v březnu nebo začátkem dubna. Upravovaly se sice sjezdovky i běžecké tratě, ale všechno v provizorním režimu, a jen ve dnech a týdnech, kdy to alespoň trochu šlo. Nešťastná zima, která nepostihla jen Jizerské hory, ale celou Českou republiku a značnou část Evropy, se samozřejmě projevila na návštěvnosti a tím i na tržbách vlekařů, ubytovatelů a dalších podnikatelů, pro které je sněhové období zdrojem příjmů, ze kterých pak musí vydržet řadu dalších měsíců v roce. Obecní úřad se sice snažil svým obyvatelům vyjít vstříc, snížil například poplatky ubytovatelů pro rok 2014 na polovinu, stejně ale nejhorší zimní sezóna za několik desítek let zasáhla snad všechny obyvatele obce a každý se modlí, aby další přelom roku byl už normální. Takovouhle zimu nikdy více!

Zbytek roku lze považovat za hezký. Po nijaké zimě rychle přišlo jaro, takže hory zaplnili pěší a cyklisté a postupně se aspoň trochu začala vylepšovat bilance návštěvníků a tržeb v zařízeních cestovního ruchu. Hezké bylo i léto a také podzimní měsíce zaplavovaly údolí Bílé Nisy slunečním svitem, jakoby příroda chtěla lidem v horách vynahradit své rozmary ze začátku roku.

Sportovní rok na Bedřichově

Jizerská padesátka

Lednový závod musel být pro naprostý nedostatek sněhu zrušen. Už čtyřikrát se v minulosti pro absenci sněhu nejelo, jindy byl start do posledního okamžiku s otazníkem, aby pak vlastně pár hodin před závodem téměř zázračně nasněžilo a závod byl zachráněn. Letos ale zima byla tak špatná, že se musela rušit nejen „Pajda“, ale spousta dalších závodů. Padesátku letos muselo oželet 4800 přihlášených z „vyprodané“ závodnické soupisky.

Do celé téhle depresivní situace ale alespoň trochu zazářila dobrá nálada. To když se v den zrušeného závodu 12. ledna z Bedřichova na trasu Padesátky vydaly dvě až tři stovky lidí, kteří se nechtěli smířit s rozmary přírody a závod si užili alespoň recesisticky. Někteří běželi, jiní jeli na kolech nebo místy na lyžích. Jan Míka, který závodil na všech pořádaných Padesátkách, na trasu beze sněhu vyrazil na koloběžce!

Tradiční lednový závod musel být zrušen, na podzim ale přišla alespoň částečná náplast. 13. září z Bedřichova odstartoval úplně nový závod – Jizerská 50 RUN, běžecký závod, který organizátoři připravili do oblasti bedřichovské části běžkařské Padesátky. Nachystány byly dvě trasy, delších 23 kilometrů s převýšením zhruba 400 metrů (na trase Stadion – U Buku – U Nové Louky – Vládní – Za Přehradou – Gregorův kříž – Hřebínek – Bílá Kuchyně – Olivetská hora – Pod Olivetskou horou – Závory – Stammelův kříž – Přehrada Černá Nisa – Melzerův pomník – Maliník – Vládní – U Nové Louky – U Buku - Stadion), 10 kilometrů s převýšením asi 180 metrů (Stadion – U Buku – U Nové Louky – Vládní – Za Přehradou – Pod Olivetskou horou – Závory – Stammelův kříž – Přehrada Černá Nisa – Vládní – U Nové Louky – U Buku - Stadion) a dětské kategorie na 1000 a 500 metrů. Možné bylo vytvořit i trojčlenné týmy, kde každý běžec závodil nejen o svůj vlastní čas, ale také o společný výsledek. Na delší trase zvítězili 1. Jiří Magál (čas 01:23:26), 2. Jiří Čivrný, 3. Dušan Podroušek (celkem 211 běžců) a 1. Zuzana Kocumová (01:40:26), 2. Barbora Nekolová, 3. Svatoslava Kacířová (60 závodnic). Kratší trasu nejlépe zdolali: 1. David Kučera (00:35:18), 2. Petr Urbánek, 3. Zbyšek Lhota (108 běžců) a 1. Barbora Jíšová (00:39:57), 2. Radka Zelenková, 3. Šárka Zelenková (132 běžkyň).

Další sportovní podniky

Sportovním utkáním v Jizerských horách se lépe dařilo v nesněhových měsících. Největší z nich, ČT Author Cup, se jel 11. října. Český pohár MTB XCO 2014 byl naplánován na 17. a 18. květen, Decathlon Cup na 25. květen, 22. červen a 28. září, Janov Cross na 20. červen, turnaj na bedřichovských kurtech Bedřichov 4 Challenge na 27. a 28. červenec, Bedřichovský krpál na 11. říjen, BoBoBěh na 2. listopad.

Ještě zpět k lyžím, závod Night Light Marathon se z konce roku 2013 musel přesunout na 7. únor letošního roku. Vše podstatné shrnuje tisková zpráva JIZERSKÉ, o. p. s.: „V pátek 7.2.2014 se na lyžařském stadionu v Bedřichově uskutečnil již 6. ročník tradičního nočního závodu. Ten se tentokrát jel v náhradním termínu, kdy byl z 30.12.2013 přeložen z důvodu špatných sněhových podmínek. Závodu se zúčastnilo 105 dospělých a 20 dětských závodníků. Trasa byla pro nedostatek sněhu upravena a zkrácena na 15,5 km a 22,5 km místo původních 17,5 km a 35 km. Nejpočetnější kategorií byli stejně jako v předchozím ročníku Hobíci, kterých přišlo na start 42. Vítězem této kategorie byl liberecký závodník Jan Macaj. V ženách pak s přehledem zvítězila Zuzana Kocumová. Dalšími vítězi ve svých kategoriích byli Martin Mikuš (Muži), Petr Vanc (Veteráni I) a Josef Vejnar (Veteráni II). Opravdovými hvězdami závodu však byli paraplegici Kateřina Antošová a Jan Tománek, kteří se horších sněhových podmínek nezalekli a závodní okruh absolvovali i vzhledem ke svému handicapu.“

Výročí v roce 2014

K nejvýznamnějším globálním výročím v roce 2014 patřilo sto let od vypuknutí první světové války, která ve čtyřech a půl letech přinesla do Evropy a značné části zbylého světa mnoho neštěstí. Dotkla se samozřejmě i Bedřichova, do kterého se z válečných bojišť nevrátilo mnoho desítek lidí, a i těm, kteří zůstali doma, přinesla hlad, bídu a mnoho utrpení. Tomuto smutnému období se věnoval článek v Bedřichovském občasníku, velice podrobně je pak popsáno na stránkách bedřichovské kroniky v zápisech za příslušné období. Stojí za to také připomenout, že ve třicátých letech se na místní hasičské zbrojnici nacházela pamětní deska padlým bedřichovským dobrovolným hasičům, která se do současných dnů nezachovala. Pomník všem padlým v Bedřichově nikdy nevznikl, kamenné památky na padlé, zemřelé a nezvěstné vojáky si však dodnes můžeme prohlédnout u sousedů – v Janově (u kostela), Hraničné (pod Trništěm) a Rudolfově (u hřbitova). Další pomníky v blízkém okolí zanikly (po roce 1945), kupříkladu u mšenského a rýnovického hřbitova nebo v Dolním Maxově.

Významné jubileum se váže k Antonínské pouti – na letošek připadlo osmdesáté výročí posvěcení kostela sv. Antonína Paduánského, který staří Bedřichováci vystavěli v letech 1930 až 1932. O dva roky později byl posvěcen litoměřickým biskupem Antonem Weberem za účasti davů lidí z Bedřichova i širokého okolí. K letošnímu výročí bylo vydáno i zvláštní číslo Bedřichovského občasníku, kde jsme si připomínali historii kostela, samotné svěcení, osobu patrona kostela, sv. Antonína Paduánského, i církevní stavby v okolí Bedřichova (dávnou kapli na Kristiánově, kostely v Janově, Loučné a kapličky v Hraničné a Karlově) nebo zvony v bedřichovském kostele a v domě „U Zvonku“.

Velkou událostí bylo 60. výročí založení jizerské Horské služby. V roce 1954 se sešli první budoucí záchranáři na Pláních pod Ještědem a dohodli založení jizerskohorské pobočky HS. Postupně vznikly služebny pod Ještědem a na několika místech v Jizerských horách, v samotném Bedřichově záchranáři krátkou dobu nalezli zázemí v Chatě Svobody (na místě dnešního penzionu Valentino), později získali svou první, byť provizorní budovu ve dřevěném domku na místě dnešního centrálního parkoviště. Dlouholetý bedřichovský záchranář Miroslav Bíca k tomuto období pověděl mnoho zajímavého v Bedřichovském občasníku č. 16, třeba  to, že bedřichovská služebna byla propojena s Fučíkovou chatou (dnes Weberovka), kde byl telefon, a odkud se „přeposílaly“ nutné zprávy do služebny. V osmdesátých letech pak Bedřichov získal nejmodernější služebnu HS v Československu. Ta Horské službě slouží dodnes, doba se ale změnila a záchranáři by potřebovali nový objekt – blíže dostupný vjezdu do hor, s více místy pro vozidla a stranou od největší kumulace lidí na parkovišti a autobusové zastávce. – Veřejné oslavy výročí Horské služby probíhaly pod Ještědem, dobře dostupné obyvatelům regionu a vlastně i na místě, kde to před šedesáti lety všechno začalo.

Drobnosti ze života v obci

Dne 18. března Jablonecký deník přinesl zprávu o „žabím problému“ v Bedřichově. Paní Eva Rydlová iniciovala akci na záchranu ropuch, které na jaře přecházejí parkoviště a silnice kolem stadionu, aby mohly v přehradě naklást vajíčka. Mnoho jich ale zahyne pod koly aut, protože ropuchy se pohybují poměrně pomalu a v jejich migrační trase stojí právě vyasfaltované prostory kolem horního centra Bedřichova. Ze článku novin vyplývá, že se už přihlásilo několik dobrovolníků a že osud „kvákajících Bedřichováků“ by se mohl zlepšit :) 6. května deník přišel již s výsledky záchrany – přeneseno bylo 1155 ropuch a k nim i nějaký ten skokan a čolek. Potěšitelné je, že se přihlásila spousta lidí, byly vyvěšeny plakáty jako upozornění pro motoristy a tak se spousty pářících se ropuch dostaly bezpečně do svého rejdiště pod lyžařským stadionem.

Článek Jabloneckého deníku ze 30. května připomněl 40. ročník Jizerských vejšlapů, který pořáda TJ Lokomotiva Liberec. Součástí akce bylo položení květin u památníku Expedice Peru 1970. Registrace k Vejšlapům se přijímaly v liberecké sokolovně nebo v Bedřichově a trasy vedly: z Liberce – 8 km: od sokolovny přes Lidové sady, Libereckovu výšinu, Rudolfov a Maliník do Bedřichova; 18 km: uvedenou trasou na Maliník, dále na Weberovku, Hašlerku, přes Janov na Severák, přes křížovou cestu na Slovanku, ke kapličce na Hraběticích, na Královku a na Bedřichov; 25 km: předchozí cestou do Janova, pak na Bramberk, na Slovanku a přes Královku do Bedřichova; nejdelší trasa 30 km vedla jako předchozí na Slovanku, pak do Karlova, Josefova Dolu, k přehradě, na Kristiánov, Novou Louku a do Bedřichova. Trasy začínající na Bedřichově vedly takto: 8 km: z Bedřichova na Maliník, Weberovku, Hašlerku, přes Bedřichov na Královku a zpět ke startu; 15 km: stejnou cestu na Hašlerku, pak do Janova, na Severák, Slovanku, ke Kapličce a přes Královku do cíle; 20 km: po stejné trase do Janova, pak na Bramberk, pod Severák, na Slovanku a známou cestou na Bedřichov; 25 km: na nejdelší trase se ze Slovanky odbočilo na Karlov, Josefův Důl, přehradu a přes Kristiánov a Novou Louku do Bedřichova.

Během roku zavřela Weberova bouda. Návštěvníci se tak mohli dozvědět mimo jiné z cedule u vchodu, která poměrně vtipně hodnotila celou situaci: „Vážení a milí, málo jste chodili, proto jsme zavřeli a hodně ušetřili! Parkujte na Maliníku. Doporučujeme Prezidentskou.“

Letos byl otevřen i nový úsek technicko-naučné stezky v oblasti přehrady na Černé Nise. Konkrétně se jedná o kilometr dlouhý haťový chodník nad podmáčeným terénem kolem přehrady, který návštěvníkům včetně vozíčkářů a rodin s kočárky nabízí pohodlnou procházku ve dříve obtížně prostupných úsecích a rozšiřuje ji i o dvě odbočky k výhledům na vodní plochu.

Velkými změnami letos prošla bedřichovská pošta. Dům, kde se kromě pošty nacházejí i potraviny, byl přebudován, potraviny mají nového provozovatele a byly rozšířeny o kavárnu, a ve stejném prostoru jsou provozovány poštovní služby, v režimu Pošta Partner. Tu po tříměsíčním nefungování pošty zajišťuje majitel potravin a kavárny Jaroslav Růta. Poštovní služby jsou k dispozici každý všední den od 8 do 10 a od 15 do 16 hodin. Poměrně novátorský systém, spuštěný 1. srpna, se stal natolik významnou regionální událostí, že na otevření přijel i hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

A ještě jedna událost na poště, tentokrát ne moc veselá. Dne 17. dubna poštu přepadl ozbrojený lupič a donutil poštmistra, aby mu vydal hotovost. Po krádeži lupič zmizel, předtím ale ještě poděkoval za vynuceně vydané peníze.

V letošním roce probíhala rekonstrukce zařízení úpravny vody. Bylo k tomu nutné přistoupit, protože vodohospodáře začal trápit jistý druh sinice, který se špatně odstraňoval a za několik let by mohlo čištění vody působit velké problémy. Opravovalo se za provozu a odstávky byly řešeny využíváním jiných pitných zdrojů, aby nemuselo docházet k výpadkům dodávek životodárné tekutiny.

Na 14. května bylo naplánováno slavnostní vysazení pamětního stromu Františku Clam-Gallasovi na Nové Louce, při příležitosti 160. výročí šlechticova narození. Clam-Gallas je jednou z klíčových osobností v dějinách jizerskohorských a bedřichovských lesů a na jeho jméno lze na stránkách archiválií a kronik narazit v mnoha zápisech týkajících se zeleného bohatství našeho domova. Bez zajímavosti není ani to, že byl jedním z prvních motoristů u nás.

V polovině června přinesla Mladá Fronta Dnes obsáhlý rozhovor s hrázným na Josefodolské přehradě, Pavlem Ševčíkem – hovořilo se o přehradě, povodních, počasí nebo o trampských osadách na dnešním dně přehrady a o slavné „kotlíkářské“ písni Rikatádo, která v jedné z nich vznikla.

Ze zasedání obecního zastupitelstva

V průběhu roku byly prozatím bez konečné domluvy projednávány stavební úpravy a vybudování nového lyžařského stadionu.

Obecní zastupitelstvo finančně podpořilo občanské sdružení Bedřichováci, obecně prospěšnou Společnost pro Jizerské hory a příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou.

Bedřichovským ubytovatelům byl na rok 2014 snížen paušální poplatek o 50 % - z důvodu velmi špatné zimní sezóny 2013/2014.

Kulturní rok v Bedřichově

Tradiční akce Na Bedřicha na Bedřichov, která měla 1. března oslavit jméno našeho patrona, musela být kvůli mizerné zimě zrušena. Stejně dopadl Den Jizerské magistrály, naplánovaný na 8. březen.

Mimosněhové měsíce byly příznivější, proto se připravovaly i kulturní akce – na 30. duben pálení čarodějnic u Staré Brusírny a u Doliny, na 31. květen dětský den u Klinderů, na 14. červen Antonínská pouť (letos mimo jiného programu vystoupení pěveckého souboru Janáček, Zlatých holek, Irských sester a Ferlesbandu), v létě U Smutných velká prázdninová škola vaření, ve stejných měsících Bedřichovské kulturní léto (postupně koncerty a vystoupení následujících umělců: Monty a Nekapela, Petr Dopita, Cricket and Snail, František Lamač a Karel Jiroš, Hudební studio Kokos – Alena a Zuzana Vítovy, Karel Štědrý a Pavlína Filipovská, Petr Chalupa a hosté). Šestého září se konala kristiánovská pouť (mj. vystoupení Katastrofální předpovědi počasí, Zlatých holek, Jablonecké píšťalky, Rumové aféry a Štěpánčina divadélka). Další akcí byly Podzimní vejšlapy v areálu Královky 27. září – v programu byly výtvarné dílny, loutkové představení Na řadě je Šípková v podání souboru Čmukaři, vystoupení kapely Namodro, trampolínová show, vyhlídkové lety vrtulníkem, horolezecká stěna, kulinářský zážitek ve formě rybích specialit nebo program Horské služby, janovských dobrovolných hasičů a jabloneckého Červeného kříže.

Zajímavé akce ale probíhaly i v těsném sousedství Bedřichova – 21. června 4. ročník pohádkového lesa na Heidi v Hraběticích, 26. června výměnný knižní bazar (a nekoordinovaný večírek :) na České chalupě v Rudolfově, na konec října byla naplánována vedle janovské pošty Lyžařská výstava „Od počátků po současnost“.

Rok 2014 přinesl také několik kulinářských akcí. Na 8. březen byla naplánována staročeská zabijačka v chatě Jarmilka, na 18. až 22. duben jehněčí hody na Lesní chatě. Na Velikonoce se na Jarmilce podávalo speciální menu, ve stejné době byl U Smutných připraven kurs vaření. Ke konci října pořádaly potraviny KliPo Dny regionálních výrobků.

Bedřichovský občasník vyšel letos šestkrát. Číslo 15 přineslo mimo dalšího druhý díl vyprávění o historii bedřichovské Horské služby nebo vzpomínání na bedřichovské karnevaly, které se konaly před rokem 1989 na sjezdovce pod Weberovkou (tehdy Fučíkovou chatou), a na něž navázaly oslavy Na Bedřicha na Bedřichov. Číslo 16 si připomínalo především 60. výročí založení jizerské Horské služby a tak kromě pokračování vyprávění z kroniky HS byl hlavním článkem čísla velký rozhovor s Miroslavem Bícou a René Mašínem o minulosti i současnosti Horské služby a vůbec o životě v horách a zachraňování ohrožených lidí. Číslo 17 věnované kostelu sv. Antonína Paduánského jsme si již připomněli, tak se obraťme na další tři čísla, která byla věnována převážně současnosti obce – v č. 18 návrh na vybudování nového lyžařského stadionu, v číslech 19 a 20 další otázky současnosti – týkající se pošty, budování nových objektů nebo činnosti obecní policie. V jednotlivých číslech nechyběly ani již starší rubriky – porovnání různých míst Bedřichova na historických a současných snímcích nebo představení některého z českých a moravských Bedřichovů.

 JIZERSKÁ, o. p. s.

Tisková zpráva k novým mapám z 29. září: „JIZERSKÁ, o.p.s. spolu s polským partnerem Bieg Piastów realizovala v letošním roce projekt s názvem „Vícejazyčný informační systém Jizerské magistrály pro lyžařskou turistiku“. V rámci tohoto projektu vznikly za finanční podpory Euroregionu Nisa nové mapové stojany s aktualizovanou zimní mapou, ty staré a neaktuální byly demontovány. Každá mapa opět obsahuje informaci o nadmořské výšce, GPS souřadnice a nově také pravidla pohybu ve stopě. „Původně bylo v Jizerských horách 27 mapových stojanů s vyznačenými trasami pro běžkaře. Dnes se podél tratí Jizerské magistrály nachází 30 mapových stojanů, neboť jsme přidali stojany i na místa, kde v minulosti chyběly. Nově tak lyžaři najdou mapu magistrály například i na nástupním místě v Oldřichově v Hájích či v Novém Městě pod Smrkem,“ uvádí Jana Lhotová, ředitelka JIZERSKÉ, o.p.s.“

Volební rok

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu probíhaly 23. - 24. května. Na kandidátce se objevilo 38 uskupení, z nichž v Bedřichově hlasy získala následující: 31 hlasů, 38,75 % - Koalice TOP 09 a Starostů a nezávislých; 19 hlasů, 23,75 % - ANO 2011; 6 hlasů, 7,50 % - Komunistická strana Čech a Moravy; 5 hlasů, 6,25 % - Česká pirátská strana; 4 hlasy, 5 % - Křesťansko demokratická unie-Československá strana lidová; 3 hlasy, 3,75 % - Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana, Strana svobodných občanů, Strana zdravého rozumu-NECHCEME EURO; 1 hlas, 1,25 % - Liberálně ekologická strana, Úsvit přímé demokracie T. Okamury, Volte Pravý blok www.cibulka.net. Ze seznamu 252 voličů bylo odevzdáno 80 obálek, takže účast byla na Bedřichov poměrně nízkých 31,75 %.

Volby do obecního zastupitelstva

O dalších čtyřech letech života v Bedřichově se rozhodovalo 10. a 11. října. Odevzdat hlas přišlo 200 z 250 možných voličů, tedy celých 80 %.

Kandidátku č. 1 měla TOP 09 (Vladimír Černý, Ing. Dita Krátká, Mgr. Petr Fotul, Radim Havlík, Marcela Sehnoutková, František Jelínek, Jan Seidl, Petr Ťahan, Josef Stránský), kandidátku č. 2 BEDŘICHOV – NÁŠ DOMOV (Michal Plíšek, Petr Holub, Ondřej Kmínek, Jan Dvořák, Lenka Klinderová, Ing. Daniel Morávek, MUDr. Kateřina Holubová, Petr Ťahan, Jiří Vykypěl), kandidátku č. 3 NÁŠ BEDŘICHOV (Martin Koucký, Michaela Švitorková, Ing. Milan Kuchař, Martin Kunc, Roman Kučera, Petr Brabec, Bc. Martin Lenz, Jan Jaroš, Libor Škoda) a kandidátku č. 4 Sdružení pro Bedřichov (Miroslav Bíca, Ing. Josef Saska, Petr Šmaus, Ing. Jiří Pokorný, Veronika Střižíková, Tomáš Halama, Ivana Jandová, Ivan Šmaus, Martin Džupin).

Volby vyhrálo Sdružení pro Bedřichov (41,14 %), na dalších místech byly NÁŠ BEDŘICHOV (22,24 %), BEDŘICHOV – NÁŠ DOMOV (21,17 %) a TOP 09 (15,45 %).

Nejvíce preferenčních hlasů získali (v absolutních počtech): Petr Šmaus (98), Miroslav Bíca (85), Ing. Jiří Pokorný (84), Tomáš Halama (81), Ing. Josef Saska (81), Veronika Střižíková (81), Ivan Šmaus (77), Martin Džupin (70), Ivana Jandová (70), Ing. Milan Kuchař (65).

Ustavující zasedání nového zastupitelstva

Členy zastupitelstva se stali Miroslav Bíca, Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Michal Plíšek, Ing. Jiří Pokorný, Ing. Josef Saska, Petr Šmaus.

Starostou byl zvolen Petr Holub, místostarostou Vladimír Černý.

Ustaveny byl rovněž komise: Finanční výbor (předseda Martin Koucký, členové Ing. Dita Krátká, Michal Plíšek); Kontrolní a revizní výbor (předseda Ing. Josef Saska, členové Ing. Jiří Pokorný, Petr Šmaus); Komise rozvojová, pozemková a stavební (předseda Vladimír Černý, členové Ing. arch. Ladislav David, Ing. Milan Kuchař, Michal Plíšek, Ing. Jan Stach); Komise životního prostředí (předseda Roman Kučera, členové Ing. Tomáš Halama, Jiří Vykypěl); Komise kulturní, sociální a sportovní (předsedkyně Michaela Švitorková, členové Jan Bubeník, Radim Havlík, Bc. Martin Lenz, Lenka Klinderová, Hana Plíšková).


Vytvořeno 19.12.2021 14:48:12 | přečteno 41x | vanvleet
load