Rok 2001

Sportovní rok 2001

Velký rok Jizerské padesátky

Jizerská padesátka na lyžích

Konala se 14. ledna, a to už její 34. ročník. Vícedenní maratón závodů začal již ve čtvrtek 11., kdy se poprvé jelo také na 30 kilometrů. O samotném závodu padesátky hovoří Jiří Langer v knize Jizerská 50, ze které budeme citovat: „Start na Nové Louce měl premiéru nikoli z plezíru pořadatelů, ale jako již tradičně zasáhlo počasí. Nedostatek sněhu znovu přinutil organizátory k improvizaci, ale zvládli to. V průběhu dvou dnů dokázali přesunout startovací zařízení a veškeré zázemí do okolí Šámalovy chaty, a tak delegát FIS Angličan Paddy Field a generální sekretář Worldlopettu Madis Lapaje z Estonska nešetřili chválou.

Zvítězili:

Hlavní závod – 1. Stanislav Řezáč 02:01:56, 2. Martin Petrásek 02:07:57, 3. Radek Meier 02:13:59 a 1. Raufa Zagidulina – Rusko, 02:35:58, 2. Heidi Suchánková 02:41:45, 3. Karin Kocumová 02:53:23.

Závod 25 km – 1. Robert Krupička 00:59:44, 2. Jan Prchal 01:03:51, 3. Jakub Mládek 01:03:53 a 1. Helena Balatková 01:07:59, 2. Tereza Tichotová 01:11:32, 3. Lenka Ibehejová 01:11:49.

O novém třicetikilometrovém závodě nechť opět pohovoří Jiří Langer: „Za nádherného slunečného počasí ve čtvrtek v premiéře Bedřichovské třicítky zvítězil Stanislav Řezáč z pořádajícího Ski klubu J 50, jenž vzal účast jako rozcvičku na hlavní závod, za 55:16 minuty před Petrem Plecháčem ze Ski Jilemnice, Radkem Meierem ze Ski Liberec, (…). Ženský závod se stal kořistí mladé Lucie Janouškové ze Ski Jilemnice za čas 1:06:52 hodiny. Druhá dobruslila Lenka Ibehejová ze Solido Liberec a třetí legendární československá závodnice, sedmačtyřicetiletá trenérka na Sportovním gymnáziu v Jilemnici Blanka Paulů. Klobouk dolů!

Po loňském závodě, kdy se Jizerská padesátka poprvé běžela jako člen světové ligy dálkových běhů Worldloppet, byla po kvalitním a dobře zvládnutém prvním ročníku definitivně potvrzena stálá účast Padesátky v lize !

Jizerská padesátka na kolech

Další velkolepá novinka pro sportovce v Bedřichově ! Organizační výbor – Ski klub Jizerská padesátka, připravil závod na horských kolech, který se bude konat v červnu a umožní milovníkům Jizerských hor, závodění a rychlé jízdy v rychlosti blesku tam a zpět přejet Jizerské hory i v době, kdy není sníh. Organizačnímu výboru (jednou z jeho klíčových osob je tajemník výboru, bedřichovák p. Martin Koucký) tak patří velký dík za další významný závod, který propaguje Bedřichov, Jizerské hory i celý náš kraj ! 16. června „do pedálů na startu u bedřichovské úpravny vody ráno v 9.30 hodin šlápli 1382 cyklisté, aby se vydali po známé trase zimního lyžařského závodu na Jizerku, Smědavu a zpět na 50kilometrový okruh. Někdo jej projel jednou, ti odvážnější nebo zkušenější dvakrát.“ (citace Jiří Langer).
Zde jsou výsledky:
Závod 50 km – 1. Roman Kreuziger 01:23:56, 2. Otakar Kobr 01:24:03, 3. Karel Bartoš 01:24:04 a 1. Karla Polívková 01:33:30, 2. Petra Tlamková 02:40:32, 3. Petra Kottová 01:45:03.

Závod 100 km – 1. Tomáš Kozák 02:51:00, 2. Tomáš Rudle 02:55:32, 3. Jiří Stránský 02:55:33 a 1. Alice Nedomlelová 03:20:00, 2. Kateřina Pánková 03:26:31, 3. Hana Pecherová 03:39:00.

A aby slávy Jizerské padesátky nebylo dost, ještě jedna významná novinka (hovoří Jiří Langer): „Ještě před startem cyklistického závodu pořadatelé upozornili všechny účastníky zimního běhu na lyžích, že se mohou ucházet i o titul Velkého (50 km na lyžích a 100 km na kolech) a Malého (25 km na lyžích a 50 km na kolech) krále a královny Jizerských hor za součet časů z obou závodů. Několik desítek lyžařů tuto možnost využilo a tak mají Jizerské hory své první ´panovníky´.“ „Prvním Velkým králem Jizerských hor se v součtu časů za jízdu na kole a běh na lyžích stal Tomáš Rudle ze Zlína a Velkou královnou Blanka Nedvědická z Velkých Hamrů.

Zdroj informací a citace (vyznačeny kurzívou): Langer, Jiří: Jizerská 50. 35 let dálkového běhu na lyžích – Memoriálu Expedice Peru 1970. Vydáno 1991. Kniha k zakoupení mj. v infocentru v Bedřichově.


Nova Author Cup

V letošním ročníku závodu, ve kterém borci na dvou kolech vyrážejí z Josefova Dolu, aby bojovali po celých Jizerských horách, zvítězili: 1. Jaromír Purmenský (Brno, 1:49:13), 2. Radim Kořínek (Olomouc, 1:49:14), 3. Martin Přecechtěl (Olomouc, 1:49:17) a 1. Julie Pekárková (Liberec, 2:06:47), 2. Petra Bublová (Jablonec nad Nisou, 2:11:02), 3. Petra Tlamková (Malé Svatoňovice, 2:11:27).

Kulturní život v obci

Oslavy Bedřicha

Letos poprvé se uskutečnila oslava svátku Bedřicha, neoficiálního patrona naší obce. Bohatý kulturní a zábavně-společenský program, kde nechybělo dobré jídlo a pití nebo setkání místních s přespolními (zimními návštěvníky, obyvateli okolních vesnic a dalšími), který se konal u Nisy pod sjezdovkou, tak navázal na dřívější slavnosti příchodu jara spojené s karnevalem na lyžích. Je výborné, že Bedřichov může svým občanům i hostům nabídnout dobrou zábavu, navíc v tak originálním a neopakovatelném podání !

Z dění v obci

15. září se odehrála tradiční Mariánská sklářská pouť v Kristiánově. Začala ráno mší pod širým nebem a pokračovala směsicí kultury, zábavy, veselí, zkrátka jako každý rok. Na tuto po kraji již proslulou slavnost, pořádanou jabloneckým Muzeem skla a bižuterie, můžeme být pyšní !

Obec se připojila k mikroregionu Kamenice.

V budově bývalé hasičské zbrojnice vyrostl obchod se sportovním oblečením. V naší horské a téměř čistě sportovní a rekreační vísce jistě potřebný.

Obecní úřad zajistil státní dotaci od ministerstva životního prostředí na údržbu mimoletní zeleně, náletů, údržbu stromů podél komunikací ořezem, výsadbu místně původní mimolesní zeleně podél komunikací a následnou péči o ní. Práce dokončeny do konce listopadu.
 

Sčítání lidu, domů a bytů

Po letošní statistické události č. 1, sčítání lidu domů a bytů v České republice, byla veřejnosti předložena velmi zajímavá čísla, která hovoří o každé obci v republice. Zde jsou informace o Bedřichově:

Obyvatel 239, z toho 120 žen, 119 mužů.

Muži: svobodní – 51, ženatí – 57, rozvedení – 10, ovdovělí – 1.
Ženy: svobodné – 46, vdané – 53, rozvedené – 7, ovdovělé – 13, nezjištěno – 1.

16 ve věku 0 – 4, 40 ve věku 5 – 14, 15 ve věku 15 – 19, 36 ve věku 20 – 29, 38 ve věku 30 – 39, 43 ve věku 40 – 49, 20 ve věku 50 – 59, 6 ve věku 60 – 64, 16 ve věku 65 – 74, 9 ve věku 75+nezj.

183 osob ve věku 15 +. 39 má základní vzdělání vč. neukončeného, 57 vyučených a středně odborné bez maturity, 62 úplné střední s maturitou, 10 vyšší odborné a nástavbové, 12 vysokoškolské, 3 nezjištěné.

214 má českou národnost, 2 slovenskou, 1 polskou, 5 německou, 1 vietnamskou.

40 věřících, z toho 24 římských katolíků, 6 církve čs. husitské, 1 pravoslavný. U 37 osob vyznání nezjištěno. 162 bez vyznání.

114 ekonomicky aktivních osob, z toho 107 zaměstnaných (v tom 4 pracující důchodci, 2 ženy na mateřské dovolené), 7 nezaměstaných. 122 ekonomicky neaktivních – 35 nepracujících důchodců, 46 žáků, studentů, učňů. 3 osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou.

V ekonomicky aktivních osobách 8 v zemědělství, lesnictví, rybolovu, 25 v průmyslu, 8 ve stavebnictví, 13 v obchodu, opravě motor. vozidel, 3 v dopravě, poště a telekomunikacích, 3 ve veřejné správě, obraně, sociálním zabezpečení, 5 ve školství, zdravotnictví, veter. a soc. čin.

Do zaměstnání vyjíždí 82 osob, z toho 28 v rámci obce, 34 v rámci okresu, 11 v rámci kraje, 5 do jiného kraje. Denně do zaměstnání mimo obec vyjíždí 45 osob, žáků denně vyjíždí mimo obec 42.

V obci je 73 bytových domácností, v tom s 1 HD 69, se 2+ HD 4. Hospodařících domácností je 97, všechny s 1 CD. 97 cenzových domácností, z toho 50 úplných rodin, z toho 33 se závisl. dětmi, neúplných rodin 12, z toho 8 se závisl. dětmi, 2 nerodinné domácnosti, 33 domácností jednotlivců.

Celkem 81 domů, z toho 66 obydlených. 63 rodinných domů, 1 bytový dům. Ve vlastnictví 62 soukromých domů, 3 obce, státu.
16 domů postavených do r. 1919, 10 v letech 1920 – 1945, 11 v letech 1946 – 1980, 25 v letech 1981 a později.
59 domů 1-2 podlaží, 5 domů 3-4 podlaží.
32 domů s přípojkou na kanalizační síť, 62 s vodovodem, 5 s plynem, 43 s ústředním topením.

Celkem 91 bytů, z toho 73 bytů obydlených – 66 rodinné domy, 6 bytových domů. Byty neobydlené v obydlených domech – 3, byty neobydlené v neobydlených domech – 15 – z toho obydlený přechodně – 1, sloužících k rekreaci – 13.

Z obydlených 73 bytů – 59 ve vlastním domě, 13 – nájemních. 5 s jednou místností, 12 se dvěma, 23 se třemi, 17 se čtyřmi, 14 s pěti a více.
2 s plynem v bytě, 69 s vodovodem v bytě, 66 s vlastním splachovacím záchodem, 69 s vlastní koupelnou, sprchovým koutem, 48 s ústředním topením, 2 s etážovým topením.

Průměrně je 2,79 osob na byt, 0,85 osob na obytnou místnost 8+ metrů čtverečních, obytné plochy na byt – 73,06, obytné plochy na osobu – 25,43, obytných místností na byt – 3,39.

Roční demografický přehled

V roce 2001 se přistěhovaly 4 osoby. Na začátku roku měla obec 203 obyvatel, na konci roku 207.

Vytvořeno 19.12.2021 14:34:38 | přečteno 70x | vanvleet
load