Rok 2000

Sportovní rok

Letošní lyžařská sezóna byla v naší obci a okolí mimořádně nabita ! Konala se řada závodů a sportovních podniků, z nichž dva dosahovaly celosvětového významu. Pro obec je to jistě velká pocta a radost, ale také významná reklama, která do našeho údolí přiláká opět nové vyznavače bílé stopy nebo v létě milovníky dvou či pohorek.

Světový pohár v severské kombinaci

Ve dnech 22. – 23. ledna v Bedřichově proběhla běžecká část závodu světového poháru v severské kombinaci. Tato událost, významný závod, jehož pořádání je pro každý areál ctí, patří jistě mezi nedůležitější události jizerskohorské zimy i celého českého sportu. Abychom nezapomněli, skokanská část závodu se odehrála v Liberci na Ještědu.

Jizerská padesátka

Rozhodnuto! Výroční valná hromada světové ligy dálkových běhů Worloppet v americkém Haywardu v červnu 1999 schválila Ski klub Jizerská padesátka čtrnáctým členem elitní skupiny dálkových běhů. V souboji s polským Biegem Piastow, slovenskou Bielou stopou a ruským Toxovským maratonem organizátoři J 50 jako jediní uspěli, což lze považovat za obrovský, ještě nedoceněný úspěch. Jizerská padesátka se tak zařadila mezi takové věhlasné sportovní události jako Vasův běh (Vasaloppet) ve Švédsku, Kangaroo Hoppet v Austrálii, Dolomitenlauf v Rakousku, Marcialonga di Fiemme e Falsa v Itálii, König Ludwig Lauf v Německu, Finlandia hiihto ve Finsku, Keskinada Loppet v Kanadě, Sapporo International Ski Marathon v Japonsku, La Transjurassienne ve Francii, American Birkebeiner v USA, Tartu Maraton v Estonsku, Birkebeiner Rennet v Norsku a Engadin skimaraton ve Švýcarsku.“ Ivan Langer ve své knize Jizerská 50 o letošním ročníku, který se konal 20. února, vyprávěl tak poutave, že jsme si dovolili citovat celý jeho odstavec.
Těžko popisovat pocity Bedřichováků, jizerskohorských patriotů i lidí, pohybujících se kolem bílé stopy, když letos Jizerská padesátka startovala jako člen elitního seriálu závodů, těch nejlepších a nejproslulejších na celém světě. Bedřichov, naše tichá a klidná vesnice, se tak na dva dny stala středem lyžařského světa, ve kterém se scházejí špičkoví lyžaři, světová esa, a kolem nich televizní štáby a novináři ze všech koutů planety. Na ty dny, po které se koná Padesátka, je Bedřichov bezpochyby nejsledovanějším místem naší vlasti a bez přehánění se pro ten okamžik může nazvat českým a moravským hlavním městem sportu. Velké poděkování patří organizačnímu výboru závodu, Ski klubu Jizerská padesátka, kterému se po tvrdé práci podařilo „naši“ Padesátku mezi elitní běhy dostat a nenávratně tak zapsat do historie špičkového běžeckého lyžování. A také v bedřichovské kronice zůstane toto datum jako jeden z nejdůležitějších dní v dějinách obce.
A kdo si v tento den vychutnal vítězství?
V hlavní závodě: Stanislav Řezáč, Petr Michl, Josef Kučera a Lucie Samková-Kareisová, Jitka Kalovská, Tatina Outrobinova (Rusko).
Na 25 km: Lukáš Bauer, Oldřich Hakl, Milan Šperl a Zuzana Kocumová, Jana Šaldová, Kamila Rajdlová.

Zdroj informací a citace (vyznačeny kurzívou): Langer, Jiří: Jizerská 50. 35 let dálkového běhu na lyžích – Memoriálu Expedice Peru 1970. Vydáno 1991. Kniha k zakoupení mj. v infocentru v Bedřichově.

Kandidatura Mistrovství světa v klasickém lyžování 2007 

A ještě jeden významný světový podnik byl letos ve hře. Obec Bedřichov projednala a souhlasí s kandidaturou na mistrovství světa v klasickém lyžování 2007. Schválena byla také městy Liberec a Jablonec nad Nisou a naším sousedem, Janovem nad Nisou. O konání či nekonání v našich horách rozhodne kongres FIS v roce 2001.

Nova Author Cup

Povedl se také dnes již klasický cyklozávod Nova Author Cup. Výsledky: Muži: MA: 1. Pavel Štícha (Plzeň), 2. Radim Kořínek (Olomouc), 3. Tomáš Doležal (Machov). MB: 1. Miloš Bečvář (Strakonice), 2. Václav Kocian (Neratovice), 3. Antonín Škarnitzl (Brandýs nad Labem).
Ženy: ZA: 1. Ilona Bublová (Jablonec nad Nisou), 2. Petra Bublová (Jablonec nad Nisou), 3. Jana Vlčková (Brno). ZB: 1. Alena Nedvědová (Kladno), 2. Dana Pleskotová (Jablonec nad Nisou), 3. Blanka Bereckeiová (Jablonec nad Nisou).
Týmy: 1. Amulet Racing Team, 2. Kerda AMS 1 Lbc, 3. Cyklosport Stratílek

.

Příroda Jizerských hor

V letošním roce byla otevřena naučná stezka „Lesy Jizerských hor“, zřízená Správou CHKO Jizerské hory a obecně prospěšnou společností Suchopýr. Začíná u zastávky autobusu Bedřichov, odbočka, pokračuje po Vládní cestě na Novou Louku, dále na Hřebínek a po Rauschekově cestě do Ferdinandova. V délce 12 km je umístěno 11 zastavení. Dále si dovolujeme citovat z publikace Libereckého kraje „Naučné stezky Libereckého kraje“: „V roce 2000 byla síť naučných stezek provozovaných Správou CHKO Jizerské hory doplněna o tématickou trasu s názvem „Lesy Jizerských hor“. Stezka si klade za cíl poskytnout široké veřejnosti co nejúplnější informaci o velice specifické problematice rozsáhlé revitalizace jizerských lesů po nedávno proběhnuvší ekologické katastrofě. Na dvou úvodních tabulích a jedenácti zastaveních je možné se seznámit s vývojem lesa v Jizerských horách, jeho proměnami i rozpadem v závěru dvacátého století, se škodlivými činiteli v lesích, záchranou genofondu lesních dřevin, obnovou a ochranou porostů. V místech, kde stezka prochází národní přírodní rezervací Jizerskohorské bučiny, se texty zabývají v ekologických souvislostech lesnickým hospodařením v tomto přírodně hodnotném a zachovalém území. Přes zachování potřebné míry populárnosti jsou texty psány v relativně odborné rovině tak, aby byly schopny postihnout celou šíři popisovaného problému. Cílovou skupinou, kterou chce naučná stezka především oslovit, je zejména středoškolská mládež a částečně poučená veřejnost. Stezka není koncipována jako cyklistická, ale její trasování a dispozice jednotlivých zastavení zohledňuje masový nárůst cykloturistiky v posledních letech. Vybavení naučné stezky bylo vybudováno podle odborných podkladů Správy CHKO Jizerské hory ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Suchopýr a Společností pro Jizerské hory, o.p.s.

Zdroj informací a citace (vyznačeny kurzívou): MODRÝ, Martin: Naučné stezky Libereckého kraje. Vydal Liberecký kraj – resort životního prostředí a zemědělství, 2003.

„Za pomoci ARR – Agentury regionálního rozvoje a grantového příspěvku z fondu PHARE a Lesů České republiky s.p. se obci Bedřichov podařilo zrekonstruovat a vybudovat část turistické stezky s názvem“ Bedřichovem kolem Lužické Nisy“. Celou akci na základě konkurzu prováděla firma TAXUS s.r.o. Hotové dílo bylo obci předáno 31.10.2000.“ (citováno – zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bedřichov, 2000).

Obec získala prostředky z Ministerstva životního prostředí na akci „Stabilizace lesa v Jizerských horách“. Použito na údržbu mimoletní zeleně, výsadbu nových stromů, prořezávku starých stromů, prořezy náletových dřevin, sekání luk a likvidace nebezpečných rostlin (např. křídlatka) do konce listopadu.

.

Volební rok

Volby do krajského zastupitelstva – 12. 11.

V krajských volbách zvítězila ODS před KSČM, Čtyřkoalicí, ČSSD, SOS a dalšími.

V Bedřichově získali: Čtyřkoalice 18 hlasů, 24,65%, ODS 16 hlasů, 21,91%, ČSSD 8 hlasů, 10,95%, KSČM 8 hlasů, 10,95%, Nezávislí 8 hlasů 10,95%, Strana pro otevřenou společnost 4 hlasy 5,47%, Liberální unie pro sport a zdraví 4 hlasy 5,47%, Česká strana nacionálně sociální 3 hlasy 4,10%, Demokratická regionální strana 2,73%, Republikáni Miroslava Sládka 1 hlas 1,36%, Strana svobodných severu 1 hlas 1,36%. Hlasy nezískali: Strana občanského porozumění, Demokratická unie, Vlastenecká republikánská strana a Koalice Pravý blok – Klub angažovaných nestraníků.
Volilo 80 ze 165 oprávněných voličů, tedy 48,48%.

Senátní volby – 12., 19. 11.

V Bedřichově volilo v prvním kole 80 ze 165, tedy 48,48%, ve druhém kole 45 ze 165 tedy 27,27%. V obou kolech zvítězila Soňa Paukrtová nad Jiřím Čeřovským, stejně jako v celkových výsledcích.

.

Z dění v obci

Bedřichov má již na internetu svoji webovou stránku - www.bedrichov.cz. Do prezentace byly mimo jiné také zařazeny ubytovací objekty v Bedřichově, jejichž provozovatelé zaplatili vstupní poplatek. Beze vší pochybnosti internetová prezentace pomůže propagovat Bedřichov u nás i v zahraničí, vždyť jednoduchým prokliknutím si horké novinky ze srdce Jizerských hor může přečíst a obrázky prohlédnout zájemce klidně i z Austrálie. Další krok naší obce do světa !

Bedřichov disponuje turistickým informačním centrem. Ukázalo se, že existence tohoto typu služeb pro návštěvníky je v obcích a městech velmi důležitá, ba nezbytná, protože zprostředkovává kontakt mezi místem a jeho hosty. A ti mají mnoho otázek: Kde se ubytovat ? Kam zajít na oběd ? Kde sehnat mapu na výlet ? Jaká trasa v horách je vhodná pro rodiče s kočárkem ? Smí do CHKO pes ? Kolik kilometrů měří trasa Jizerské padesátky ? Jaký vosk dnes namazat na lyže ? Na tyto a mnoho dalších otázek mají právo naši návštěvníci získat odpověď a bez informačního centra nelze jejich zájem uspokojit. Doufejme tedy, že každý turista, senior nebo sportovec bude v Bedřichově spokojen, stejně jako obyvatelé obce, že již mají ve své vesnici přítomnou tak důležitou instituci, jakou informační centrum bezesporu je.

Proběhla generální oprava věžního hodinového stroje.

Na základě zprávy o přípravě reformy územní veřejné zprávy, by měla být dle předložených podkladů obec Bedřichov zařazena do jiného územního obvodu, a to k městu Liberec. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí. Projednáno na veřejné schůzi 3. 11. na Lesní chatě.

V obci je dále průběžně budována kanalizace a vodovodní síť.

Vytvořeno 19.12.2021 14:33:39 | přečteno 46x | vanvleet
load