Rok 1992

Jizerská padesátka

Jubilejní ročník, své páté kulaté narozeniny, oslavila 16. února Jizerská padesátka. XXV. ročník byl odstartován z Bedřichova a stejně jako minulý rok v rozšířeném podání. Tentokrát se přidal navíc „vedle padesátky ještě závod na 20 km pro muže a juniory i ženy a juniorky.“ (citace – Jiří Langer, Jizerská 50). Vítězem klasické mužské trati na 50 km se stal Aleš Vaněk z Jilemnice, druhým byl Jan Pecka z Elitexu Jablonec, třetí dorazil David Schreider z Kovárny Liberec. Langer v knize ještě vyzdvihuje výkon legendy závodu Jiřího Berana, slovy: „Všechna čest patřila čtyřicetiletému Jiřímu Beranovi, který doběhl na 6. místě a hecoval pořadatele, aby konečně sehnali pořádný stroj na úpravu lyžařských stop. ´Jinak je to ´hančovina´, kdy první dělá stopu stejně jako kdysi Hanč.´" Toť Beranova slova k situaci ve stopě. Na trati 20 km zvítězil další vysoce uznávaný borec, vítěz 17. ročníku Jaroslav Balatka, za ním přijel Martin Janovec (VŠZ Praha), třetí Pavel Šaffek (Lokomotiva Liberec). 50 km žen vyhrála vynikající Monika Bianchinová (Německo), o patnáct let starší než druhá v pořadí Ilona Vávrová (jedoucí za Holandsko), vítěznou trojku uzavřela Ivana Vojtěchová (Liberec). Za citaci z knihy stojí i výkon vítězky na 20 km: „První místo v závodě na 20 km vybojovala závodnice Elitexu Jablonec Šárka Zurynková se zkušenostmi ze stop Světového poháru, která časem 1:17:00 hodiny porazila, s výjimkou prvních tří, všechny ostatní muže.“ Druhá byla Petra Douděrová také z Elitexu, třetí Jana Vyhnalíková z USK Praha.

Zdroj informací a citace (vyznačeny kurzívou): Langer, Jiří: Jizerská 50. 35 let dálkového běhu na lyžích – Memoriálu Expedice Peru 1970. Vydáno 1991

.

Volby do Federálního shromáždění ČSFR, České národní rady

Druhé demokratické volby po pádu komunistické diktatury se konaly ve dnech 5. – 6. 6. Volilo se do sněmovny lidu a sněmovny národů federálního shromáždění a do České národní rady (na Slovensku do Slovenské národní rady). Níže uvádíme výsledky jednotlivých voleb celkově a ve volebním okrsku Bedřichov:

Sněmovna lidu

Celkově volilo 85,08%, nejlepších výsledků dosáhli: ODS-KDS 33,90%, koalice Levý blok-KSČM/DL ČSFR 14,27%, Československá sociální demokracie 7,67%, SPR-RSČ 6,48%, KDU-ČSL 5,98%, Liberálně sociální unie 5,84%.

V Bedřichově hlasovalo 146 z oprávněných 159 voličů – 91,82%. Hlasy získali: ODS/KDS 61 hlasů 42,07%, Čsl. sociální demokracie 15 hlasů 10,34%, ODA 14 hlasů 9,66%, Liberálně sociální unie 10 hlasů 6,90%, Koalice Levý blok-KSČM/DL ČSFR 8 hlasů 5,52%, Str.čs.podnik.živnost.a rol. 7 hlasů 4,83%, Hnutí důchodců za životní jistoty 6 hlasů 4,14%, Občanské hnutí 6 hlasů 4,14%, KDU-ČSL 4 hlasy 2,76%, SPR-RSČ 3 hlasy 2,07%, KAN 3 hlasy 2,07%, Strana přátel piva 3 hlasy 2,07%, Nezávislá iniciativa (NEI) 3 hlasy 2,07%. Hlasy nezískali: HSD-SMS, NSS-ČSNS, Demokraté 92 za společný stát, Strana rep.a nár.dem. jednoty, Koalice MKDH, ESWS, MOS, Rómská občanská iniciativa ČSFR.

Sněmovna národů

Celkově volilo 85,08%, nejvyšší výsledky měli: ODS-KDS 33,43%, koalice Levý blok-KSČM/DL ČSFR 14,48%, Československá sociální demokracie 6,80%, SPR-RSČ 6,37%, KDU-ČSL 6,08%, Liberálně sociální unie 6,08%.

V Bedřichově hlasovalo 146 z 159 oprávněných voličů – 91,82%. ODS/KDS 62 hlasů 42,76%, Čsl. sociální demokracie 17 hlasů 11,72%, ODA 13 hlasů 8,97%, Liberálně sociální unie 10 hlasů 6,97%, koalice Levý blok-KSČM/DL 9 hlasů 6,21%, Hnutí důchodců za životní jistoty 7 hlasů 4,83%, Str.čs.podnik.živnost. a roln. 6 hlasů 4,14%, SPR-RSČ 5 hlasů 3,45%, KDU-ČSL 4 hlasy 2,76%, OH 4 hlasy 2,76%, Nezávislá iniciativa (NEI) 4 hlasy 2,76%, KAN 2 hlasy 1,38%, Hnutí za sociální spravedlnost 1 hlas 0,69%, Strana přátel piva 1 hlas 0,69%. Hlasy nezískali HSD-SMS, NSS-ČSNS, Demokraté 92 za společný stát, Str.republ. a nár.dem.jednoty, koalice MKDH, ESWS, MOS, Rómská občanská iniciativa ČSFR.

Česká národní rada

Účast 85,08%. Výsledky – ODS/KDS 29,73%, koalice Levý blok-KSČM/DL ČSFR 14,05%, Čsl. sociální demokracie 6,53%, Liberálně sociální unie 6,52%, KDU-ČSL 6,28%, SPR-RSČ 5,98%, ODA 5,93%, HSD-SMS 5,87%.

Bedřichov – hlasovalo 146 ze 159 oprávněných voličů – 91,82%. ODS/KDS 54 hlasů 37,24%, ODA 17 hlasů 11,72%, Čsl. sociální demokracie 16 hlasů 11,03%, Strana čs.podnik.živnost. a roln. 9 hlasů 6,21%, Liberálně sociální unie 9 hlasů 6,21%, OH 5 hlasů 3,45%, KDU-ČSL 4 hlasy 2,76%, SPR-RSČ 4 hlasy 2,76%, KAN 3 hlasy 2,07%, Strana přátel piva 3 hlasy 2,07%, Nezávislá iniciativa (NEI) 3 hlasy 2,07%, Hnutí za sociální spravedlnost 1 hlas 0,69%, hlasy nezískali HSD-SMS, NSS-ČSNS, Demokraté 92 za společný stát, Str.republ. a nár.dem.jednoty, Rómská občanská iniciativa ČSFR.

.

Vyhlášení přírodní rezervace Klikvová louka

Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory vyhlásila letos přírodní rezervaci Klikvová louka. Nachází se poblíž Vládní cesty mezi Bedřichovem a Novou Loukou v nadmořské výšce 770 metrů, celková velikost je 13,39 hektarů a kompletně se nachází na katastrálním území Bedřichova. Charakteristiku významného území si dovolujeme ocitovat z publikace Maloplošná chráněná území Libereckého kraje autorů Martina Modrého a Jarmily Sýkorové: „Skupina rašelinných louček, podmáčených smrčin a porostů kleče se nachází v sedle na rozvodí Lužické a Černé Nisy. V lokalitě se vyskytují rostlinná a živočišná společenstva, charakteristická pro rašelinné louky a podmáčené smrčiny. Lokalita dostala jméno podle hojného výskytu klikvy bahenní /Oxycoccus palustris/, dále se zde vyskytuje například rosnatka okrouhlolistá /Drosera rotundifolia/. Ze živočišných druhů jsou zajímavými obyvateli reliktní pavouci Alopecosa taeniata, Pardosa sphagnicola či Pirata uliginosus. Toto chráněné území není pro veřejnosti zpřístupněno.

Když už hovoříme o chráněných územích a o kvalitní publikaci, ze které jsme citovali, stojí za to zmínit dvě další rezervace, nacházející se v katastru naší obce. Obě byly vyhlášeny v roce 1960.

1. Přírodní rezervace Nová louka. Citujeme: „Výměra: 31,69 ha. Nadmořská výška: 780 m. Území obce: Bedřichov. Toto rozsáhlé rašeliniště se nachází v blízkosti Šámalovy chaty podél Blatného potoka. V chráněném území se nacházejí jak bezlesé rašelinné plochy, tak porosty kosodřeviny a rašelinné a podmáčené smrčiny. Z významnějších druhů zde roste např. rosnatka okrouhlolistá /Drosera rotundifolia/, klikva bahenní /Oxycoccus palustris/, šicha oboupohlavná /Empetrum hermaphroditum/, kyhanka sivolistá /Andromeda polifoila/, suchopýrek trsnatý /Trichophorum caespitosum/ a ostřice zobánkatá /Carex rostrata/. Společenstva bezobratlých živočichů jsou reprezentována např. reliktními pavouky Lepthyphantes mughi a Pardosa sphagnicola. Z ptáků zde hnízdí hýl obecný /Pyrrhula pyrrhula/, křivka obecná /Loxia curvirostra/ či ořešník kropenatý /Nucifraga caryocataces/."

2. Přírodní rezervace Černá hora. Citujeme: „Výměra: 70,73 ha. Nadmořská výška: 970 – 1084 m. Území obce: Hejnice, Bedřichov. Přírodní rezervace se nachází v severovýchodní vrcholové části Černé hory, zahrnuje v sobě širokou škálu společenstev typických pro vrcholové partie Jizerských hor – klimaxové smrčiny, vrchoviště, rašelinné smrčiny a žulové skalní výchozy. Ve vrchovištní části rezervace, na Vánoční louce, se vyskytují porosty kleče /Pinus mugo/ a rašelinné druhy rostlin – rosnatka okrouhlolistá /Drosera rotundifolia/, kyhanka sivolistá /Andromeda polifolia/ a další, ve zbytcích klimaxových smrčin pak podbělice alpská /Homogyne alpina/, vranec jedlový /Huperzia selago/, plavuň pučivá /Lycopadium annotinum/, kýchavice bílá /Veratrum album/ a jiné. Území je zajímavé také z hlediska entomologického, žijí zde typické druhy horských smrčin, např. střevlíci Carabus sylvestris, Carabus linnei, Leistus piceus. V rezervaci pravidelně hnízdí křivka obecná /Loxia curvirostra/, hýl obecný /Pyrrhula pyrrhula/, ořešník kropenatý /Nucifraga caryocatactes/ či tetřívek obecný /Tetrao tetrix/. Územím prochází značená turistická stezka, na Sněžných věžičkách je zbudována vyhlídková plošina.

Citováno z publikace: MODRÝ, Martin – SÝKOROVÁ, Jarmila: Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. Liberecký kraj – resort životního prostředí a zemědělství, 2004.

.

Ze života v obci, práce obecního úřadu

Ke dni 31. 12. 1991 rezignoval na post zastupitele p. Jindřich Kahan, dočasně jej nahradil p. Roman Kučera. Ke konci roku 1992 rezignovala také starostka obce, paní Pilzová. V následném roce proběhly doplňovací volby do obecního zastupitelstva.

Projednávalo se rozšíření silnice z Janova směrem na Bedřichov.

Začátkem roku byla otevřena restaurace U Kučerů.

V letošním roce se započalo se stavbou provozní budovy na centrálním parkovišti – budou v ní umístěny veřejné toalety a zázemí pro obsluhu parkoviště. Bude dokončena v roce 1993.

Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh uspořádat pouť – v místě aleje u kostela.

Letos byl opět projednáván stav Lidového domu a jeho případného využití.

Proběhla aukce Weberovy boudy.

Bylo dohodnuto, že hudební produkce na Dolině se budou odehrávat ve dnech středa, pátek, sobota.

Plánuje se dokončení tenisových kurtů a nákup buněk na stadion.

Veřejná schůze – 27.11. v Obecní hospodě.

Probíhalo pokládání telefonního kabelu v obci.

Byl vyčištěn Blatný rybník.

Děti z Bedřichova získaly od TJ Bižuterie permanentky na vleky pro zimní lyžování.

Vytvořeno 19.12.2021 14:27:08 | přečteno 57x | vanvleet
load