Rok 1984

Sportovní rok

XVII. ročník Jizerské padesátky se konal 29. ledna. Start, který se odbýval v mlhavém počasí, byl zahájen zajímavě a netradičně – nechme o něm promluvit Jiřího Langera v knize Jizerská 50: „Na výzvu ředitele závodu Václava Foffa, aby závodníci pozdravili peruánského velvyslance, reagovali závodníci hromovým hurá a ztečí startovacího zařízení na Hrabětické louce.“ Závod, který tentokrát naštěstí nezhatily nebo výrazně neznepříjemnily rozmary počasí, vyhráli tito borci: 1. Jaroslav Balatka (RH Jablonec), 2. Zdeněk Böhm, 3. Ladislav Špulák (Ještěd Liberec) a sportovkyně: 1. Sigrid Klingeová, 2. Karin Kocumová (Ještěd Liberec), 3. Gudrun Schmidt (Německo). Podařený závod a smeknutí hodné výkony sportovců tedy znovu zapsaly Jizerské hory zlatým písmem mezi nejvýznamnější závody v Československu a nejen špičkoví závodníci, ale i široká obec lyžařská, sportovci-amatéři, domácí v Bedřichově a celých Jizerkách i četní zimní návštěvníci hor, se již těší na další ročník nám tolik blízkého sportovního zápolení.

Zdroj informací a citace (vyznačeny kurzívou): Langer, Jiří: Jizerská 50. 35 let dálkového běhu na lyžích – Memoriálu Expedice Peru 1970. Vydáno 1991 (knihu je možné koupit mj. v informačním centru v Bedřichově).

Jizerské hory a Bedřichov ale nejsou jen Jizerská padesátka. Celou zimu se po horách toulají stovky a tisíce běžkařů, kteří si užívají jeden z nejlepších běžeckých areálu v republice. Škoda jen zničené přírody, která zážitky v bílé stopě částečně kazí.
Na své si ale samozřejmě přicházejí také sjezdaři – areál na Malinovce se průběžně stále rozšiřuje, takže domácí i přespolní mají dostatečné možnosti užít si zasněžených svahů. A bedřichovské děti i jejich rodiče ocení možnost omladiny volně se prohánět na kopcích.
Dále pokračuje výstavba vleku H 80 Pastviny a vleku a provozní budovy, které areál ještě rozšíří a zpohodlní všem uživatelům.

Letní turistická sezóna přinesla také inovace. Léto bylo sice deštivé a poměrně nepříznivé, zato ale byla letos s ročním předstihem otevřena mezinárodní turistická cesta z Eisenachu v NDR přes Československo do Maďarska, kde končí v Budapešti. Stezka prochází i Jizerskými horami a Bedřichov a okolí tak dále přibližuje mezinárodnímu dění, minimálně tomu, co se odehrává na kopcích a v turistických pohorkách.

Zažili jsme i automobilové závody – v květnu se konala Rallye Autobrzdy.

Ze života Horské služby

Barvy naší obce byly opět dobře hájeny. 16. – 19. března se Horská služba z Bedřichova zúčastnila zimního mistrovství Horských služeb ve Špindlerově Mlýně. Ale nechme citovat kroniku: „Hlídka HS Jizerské hory v této tvrdé soutěži a konkurenci obsadila letos ve II. Kategorii velmi pěkné 5. místo a navíc putovní pohár věnovaný ČSČK, který byl udělen za nejlepší ošetření v soutěži.“ Je dobré mít v sousedství tak zkušené záchranáře, kteří při zranění nebo neštěstí v horách podají perfektní pomoc. I to přitahuje na naše svahy tolik lidí, kteří se vracejí domů spokojení a s pocitem bezpečí.
Horská služba Jizerské hory, na to nesmíme zapomenout, letos slaví 30 let činnosti. Začátky byly tvrdé a za provizorních podmínek, postupně se ale rozrostla v jednu z největších a nejlépe fungujících organizací svého druhu v republice. A určitě s nejmodernějším sídlem, které stojí právě u nás v Bedřichově. Profesionální i dobrovolní členové HS mají plné ruce práce. V zimě i v létě ve střehu a na příjmu vysílačky, v případě poplachu na nohou třeba uprostřed noci, v době relativního klidu na brigádě v horách při obnovování tyčového značení, na cvičení radiooperatérů, zdravotních prohlídkách nebo neustále se opakujících cvičení. Doufejme, že takhle dobrá organizace bude nad našimi kroky bdít ještě hodně dlouho a my si budeme moci v klidu a bezpečí užívat krásy letních i zimních hor.

Během měsíce listopadu došlo také k významné přestavbě sídla horské služby. Hovoří kronika: „Během měsíce listopadu dochází k přestavbě (k dispozičním změnám) v přízemí domu HS v Bedřichově. Změny byly vynuceny instalací nového topení v objektu (garáž, dílna), instalací nového radiospojení (vstupní hala) a potřebou skladovacích prostor v přízemí (okrsek). A tak byl v rámci brigád přestěhován náš okrsek do I. patra, bývalá lyžárna byla předělána na šatnu, rovněž vstupní hala byla zvětšena vybouráním příček a naopak byla vyzděna nová schodišťová zeď, vybourán nový vstup do garáže apod. Dodavatelská firma provede rozvody topení a osazení radiátorů, aby příští rok byl dům HS opět pěkný a mohl dobře sloužit."

Ze života obce

Jako každý rok, i letos byl občanský výbor Bedřichova nucen řešit řadu akutních i dlouhotrvajících problémů – stížnosti na zatékání do prodejny, nedostatek minerální vody, odpadky po obci. Stížnosti jsou i na soukromé rekreanty, kteří vypouštějí odpady a septik do potoka a tak ho trestuhodně znečišťují.

Musí se řešit stále nejasná situace kolem ranního spoje ČSAD z Bedřichova do Jablonce, jednání s vedením autobusové dopravy není jednoduché. Nabízí zrušit spoj v 7.00 hodin a jezdit v 6.20, což je ale nesmysl – spousta lidí by se nedostala do práce ! Jednání bude probíhat dál.

Co pozdvihuje kulturní dění v Bedřichově, jsou diskotéky, které se odehrávají v restauraci Nisa.

Je nutno opravit koupaliště, dochází k průsakům vody.

Občanský výbor i lidé v obci musí stále každodenně bojovat s nepořádnými provozovateli rekreačních chalup. Jak je možné, že „odborníci“, kteří mají zaměstnancům svých zařízení připravit odpočinek a relaxaci v čistém horském prostředí, jej sami ničí ? Boj s lidskou bezohledností bude asi ještě dlouhý…

Ekologická situace v horách

Smutný je pohled na staré fotografie Jizerských hor plných lesů a vzápětí vlastníma očima na mnohakilometrová území holin bez jediného zdravého stromu, zato s osamoceně trčícími mrtvými kmeny výstražně upozorňujícími na zničenou přírodu kdysi krásných Jizerských hor. Nejvíce na vině je těžký průmysl na polské a německé straně, kde elektrárna v Turowě zpracovává málo kvalitní hnědé uhlí z přilehlých povrchových dolů a komíny vypouštějí dál a dál zplodiny na porušené stromy, které nedokážou odolávat lesním škůdcům – obalečům a kůrovcům, kteří dokonají dílo zkázy. Je to pohled až k pláči.
Je proto nanejvýš důležité, aby se obnovovaly lesní kultury, sázely malé stromky, opravovalo, co bylo neuvážením zničeno. V lesích se konají brigády, účastní se i děti ze škol, ale práce je hodně a brigádníků pořád málo. I bedřichovský občanský výbor organizuje brigády, třeba i tímto letákem, který citujeme:

„Vážení občané !

Žádáme Vás – nabídněte nám svoji pomoc při záchraně lesů Jizerských hor. Jedná se o úklid zbytků po těžbě, výsadbu sazenic, ožínání sazenic a další práce na něž Lesnímu závodu Liberec chybí pracovní síly. I malá pomoc je v současné době nenahraditelná. Brigády je možno provádět každý den včetně sobot a nedělí.“

Další dění v obci

Instalován a zprovozněn mandl – dne 28. 8. Mandluje se každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin.

Před prodejnu potravin byla navezena zemina pro připravované terénní úpravy.

„Každý občan 1 q sena“, tak byla letos pojmenována senoseč, která v Bedřichově probíhala do 30. září. Seno vykoupilo JZD Chovatel Lučany, celkem 947,5 q.

Sběr druhotných surovin – vybráno 92,5 q papíru, 275 q železa.

Ne všichni byli ke vzhledu obce lhostejní – jako každý rok například proběhlo jarní mytí komunikací. Na úpravě veřejných prostranství se podíleli požárníci a děti ze ZŠ. Úklid a mytí silnice organizovala místní jednotka svazu požární ochrany pro rozsah prací ve třech dílčích akcích a pomocí vlastních prostředků a vypůjčeného vozu z Janova. Prací se celkem účastnilo 24 obyvatel a 6 z TJ Ještěd, kteří odpracovali 360 hodin.
Úklid okolí chat a chalup na výzvu OV byl proveden jak soukromými majiteli, tak i hromadnými rekreačními objekty. Úklid parkoviště, lyžařských tratí a areálu provedl TJ Ještěd. Ale s připomínkami – nedokončili úpravu okolí vleku, nesrovnali terén a neodstranili stavební materiál. Na parkovišti neodklidila pojízdná prodejna odpadky. Úklid obou vleků u Malinovky provedla TJ Bižuterie.

V letošním roce proběhlo na území obce k několika uzavírkám. 19. března byla zrušena dlouhodobá uzavírka mezi Janovem a Bedřichovem, která zde byla od roku 1979. V období 18. června – 19.srpna byla úplně uzavřena silnice u úpravny vody, objížďka byla vedena z Janova přes Semerink a Hrabětice, výjimku pro průjezd kolem úpravny měly autobusy z Jablonce a z Liberce do Janova. Od 19. srpna do 15. září bylo u úpravny uzavřeno dalších 400 m, uzavírka byla tentokrát částečná, stejně jako třetí, od 8. do 31. října, která probíhala kolem čp. 213.

Upravovalo se na silnici od Kapličky na Hraběticích ke Královce, byl položen asfaltový koberec. Na příští rok se počítá s dokončením do Bedřichova.

U úpravny byly odstraněny koleje úzkokolejky ze stavby.

Umisťovaly se silniční značky, bylo ale nutné bojovat se špatnými dodávkami.

Vytvořeno 19.12.2021 14:20:07 | přečteno 54x | vanvleet
load