Rok 1937

Měsíc leden skutečně byl zase jednou ledový, ne jako v letech 1935 a 1936. Přinesl nám vydatné sněžení a tak byly splněny všecky podmínky pro toužebně čekající lyžaře, aby mohli čile a pilně provozovat zimní sporty. A to také dělali. Jmenovitě v neděli jsme viděli obvyklý obraz. V celých velkých zástupech oživili buď naše nejbližší kopce, nebo jeli po prkýnkách vzhůru, a po dalších jízdách se zase obcí vraceli k svým domovům. A pak byli spokojeni s osvěžením, které jim naše hory poskytly. Je samozřejmé, že neobvykle příznivé sněhové poměry umožnily také řadu podniků v zimních sportech. Jmenujeme dálkové běhy lyžařské, pořádané libereckým Sportklubem a jinými sportovními spolky. – Opravdu slavný svátek měli jsme 7. března. Toho dne oslavil pan první president republiky T. G. Masaryk vzácný svátek 87. narozenin. Z toho důvodu se uspořádaly ve všech obcích slavnostní představení a také v naší obci byl tento den oslaven nejdůstojnějším způsobem. – Tohoto roku byly velkonoce velmi brzy. Přesto byly tyto svátky doprovázeny krásným počasím. Jen tu u nás v horách bylo přechodně nepříznivé počasí a tak naši majitelé bud a hostinců na to doplatili. – Dne 31. března byly v naší obci odvody. Byli uznáni 3 odvedenci schopnými služby. – V dubnu bylo velmi špatné počasí. Sníh a deště se střídaly. Následky této nepříznivé povětrnosti byly dvojí. Za prvé obyvatelé zůstali s polními pracemi pozadu a za druhé objevila se cetná onemocnění jako následek tohoto mokrého a studeného počasí. Obzvláště to byla zákeřná chřipka, která se za těchto podmínek velmi rozšířila. – Dne 28. dubna jsme zažili první bouřku tohoto roku, doprovázenou deštěm a sněžením. – První květen byl oslaven všemi stranami. – Černý den byl pro německou vzduchoplavbu 7. květen. Toho dne shořela před přistáním obrovská vzducholoď Hindenburg, přičemž uhořelo 34 osob, kromě toho bylo ještě mnoho zraněných. Oheň vznikl strašným výbuchem na palubě vzducholodi. – Svátek matek stal se již v naší obci krásným zvykem. Tak bylo i letos dne 9. května. Místní skupina Svazu Němců uspořádala vzpomínkovou slavnost na hřbitově na paměť zemřelých matek, k níž se připojila slavná mše. Večer pak byla uspořádána v sále hostince „U města Velkého Varadína“ pestrá veselice, při níž byly oslavovány žijící matky. – O svátcích svatodušních koncem května bylo takové počasí, jaké jsme si přáli. Z blankytné oblohy se smálo zlaté slunce, ani mráčku nebylo vidět. Je více než samozřejmé, že toto krásné počasí vylákalo turisty, a tak se rozproudil čilý cestovní ruch. Tyto svátky nahradily majitelům bud a hostinců, oč je připravily velkonoce. Vůbec měsíc květen ukázal nám lepší svou stranu, neboť nám přinesl vskutku příjemné jarní počasí, které jen tu a tam bylo pokaženo bouřkami. Německý tělocvičný spolek oslavil dne 30. května starý německý obyčej, nyní obnoveny, tanec a hry pod májí. – Dne 6. června uspořádal zdejší přátelský spolek vysloužilých vojáků lesní slavnost, jež byla dobře navštívena. – Hostinec „U města Velkého Varadína“ byl v dražbě prodán a jeho nový majitel František Recknagel chce v něm zřídit řeznictví. – Siréna hasičského sboru konečně našla umístění na hasičském lezišti a každou sobotu večer bude oznamovat konec týdne. – Krásné letní dny k nám přilákaly značný počet letního hostů, kteří v naší obci, nabízející klid a odpočinek, chtějí prožíti zasloužené prázdniny a dovolenou. – Koncem června byl uspořádán v blízkém Liberci velký sjezd pěvců župy Ještědsko-Jizerské. Na zakončení se konaly četné výlety do okolí Liberce a také Bedřichov byl cílem výletů mnohých přátel zpěvu pro krásný rozhled z vrcholků jeho hor. V měsíci červenci uspořádal zdejší spolek pro cizinecký ruch již všeobecně známou slavnost na Weberově boudě, která jako každoročně byla velmi pěkně navštívena. V obou prázdninových měsících byl čilý ruch cestovní i na koupališti. Právě v těchto pro naši obec důležitých týdnech nebylo vždy příznivé počasí, a měsíc červen nás zklamal téměř úplně. Zato byla krásná úroda lesních plodů. Bohulonských (??) plodů a hub bylo tolik, že ve dnech, kdy ustaly deště, viděli jsme celá procesí sběračů táhnout do lesů, aby v koších, džbánech a konvích přinášeli domů chutné plody. – Smutně významný den byl pro naši republiku 14. září. Toho dne byl od nás navždy odvolán president Osvoboditel, starý president Tomáš G. Masaryk. Neúprosná smrt jej odvolala na onen svět po letech pilné práce pro rozkvět a prospěch jeho státu, jím vybudovaného. Smutek nad jeho odchodem zachvátil celou republiku. Dne 21. září se s ním jeho nástupcem, nynější president dr. Eduard Beneš, tklivým způsobem rozloučil. Jeho tělesné pozůstatky byly slavným způsobem dopraveny do Lán a tam uloženy do rodinného hrobu. Jeho významné dílo uchovají na věčné časy v trvalé paměti příslušníci jeho národa. –
Jako posvícenskou zábavu uspořádal německý tělocvičný spolek průvod dle starého zvyku. - Dne 28. října shromáždily se všechny spolky u hostince „U města Velkého Varadína“, kde učitel Wünsch měl proslov vztahující se k oslavě státního svátku, načež se spolky v uzavřeném průvodu odebraly ke kostelu, v němž byla sloužena slavnostní mše. Slavnost byla zakončena zpěvem státní hymny. – Ještě jednou sešli se obyvatelé vesnice v tomto podzimu na hřbitově. Svátek Všech svatých, za krásného počasí, zavolal nás opět na hřbitov. Večer tohoto památného dne byl uspořádán k uctění zemřelých pochodňový průvod tvořený většinou místních spolků. Vážným a důstojným způsobem vzpomněli mrtvých a uctili je zapěním smutečních sborů. – Ustavující schůze nově zvolené místní školní rady byla 16. listopadu ve zdejší škole. Jako zástupce úřadu převzal slavnostní slib nově zvolených členů místní školní rady odborný učitel Rudolf Nestler. Po ustavující schůzi je místní školní rada složena takto:

Předseda: Antonín Simon
Náměstek: František Wünsch
Členové: Ferdinand Schubert
Ernst Klamt
August Bartel
Raimund Lange – zástupce obce Hraničné
Náhradníci: Gustav I. Streit
Richard Jantsch
Oskar Pilz

Dne 16. listopadu poprvé sněžilo, zima přišla. Rychle uplynul čas a přišly vánoce, svátky radosti. Tentokrát přinesly svátky – opak k letům minulým – rušný život do naší obce. Na každém hřebenu i na každém svahu bylo možno vidět veselou mládež holdovat zimním sportům. – Z letošní práce obecního úřadu vzpomínáme toto: Obecní zastupitelstvo zvládlo s velkou jistotou a svědomitostí svou těžkou práci. Obecní rada měla 17 schůzí, obecní zastupitelstvo 5 zasedání, v nichž byly projednány obecní záležitosti a ujednána nutná rozhodnutí. Přes všechna možná opatření a směrnice byla také v tomto roce velká nezaměstnanost a značná nouze mezi obyvatelstvem, a stát i obce musely všemi po ruce jsoucími prostředky čelit tomuto neblahému stavu. Několik čísel snad věc objasní.

a) Státem provedeno

1, Bramborová akce: 6000 kg v ceně 1 800 Kč
2. Poukázky na potraviny: 32 810 kusů v ceně 32 810 „
3. Poukázky na chléb: 3 539 kusů v ceně 10 617 „
4.  „ na mléko: 889 kusů „ 4 978 „
5.  „ pro děti na vánoce: 88 kusů v ceně 880  „
6. 222 kg cukru v ceně 1 332 „
7. 945 kg mouky „ 2 835 „
8. 55 kg kávy „ 137,50 „
9. 72,5 kg tuku „ 650,50 „
10. Produktivní péče o nezaměstnané 2 120 „

Celkem 78 160 Kč

b) Obcí provedeno: 1. Vánoční akce potřebným – mouka v ceně 500 Kč
2. Příspěvek k péči o nezaměstnané 14 000 „

Celkem 14 500 Kč

Stavební činnost nebyla zvlášť čilá. Novostaveb nebylo v tomto roce. Přestavby nebo přístavby byly provedeny u domů č. 21, 32, 69, 48, 83, 107, 140, 154, 169 a 197

Vytvořeno 19.12.2021 14:05:50 | přečteno 79x | vanvleet
load