Rok 1931

Počátkem roku se ukazoval rozkvět zimních sportů. Veškeré vrchy v naší obci byly oživeny neúnavnými přáteli zimních zábav a jmenovitě v neděli přijížděly zástupy lyžařů a sáňkařů do naší obce. Z toho, že mezi návštěvníky byly mnoho Pražanů a také Němců z Říše, kteří tu trávili mnoho dní, je vidět, že naše Jizerské hory se svými ideálními partiemi lyžařskými se těší stále větší oblibě a rozkvět zimních sportů v naší obci má stále větší a větší možnosti a výhledy. Některé sportovní spolky zabývají se plánem, zřídit si tu u nás stálé útulky. Tak byl koupen dům č 19 lyžařským oddílem německého tělocvičného spolku v Hrádku a spolku Jahn v Liberci a upraven na noclehárnu lyžařů a turistů. – Suché mrazy a mocná sněhová pokrývka až do počátku jara dopřály přátelům lyžařství co nejvydatněji využít bílého sportu. – Spolkové závody v běhu na lyžích pořádané dne 15. února místním tělocvičným spolkem, shromáždily tu velké množství sportovců a přátel sportu – Dne 8. 3. byly uspořádány dálkové běhy lyžařů pro žáky středních škol v Liberci o putovní pohár libereckého sportovního klubu. – Jako již dříve v mnohých obcích, tak i u nás bylo 10. 3. založeno po dokonalé přípravě rodičovské sdružení, jehož činnost vyvrcholila ve spolupráci s učitelstvem zdejší školy k blahu a péči o naši mládež. – Letošní odvody byly dne 9. dubna. S odvodem povinných byli z každé třídy uznáni: 3 schopni, celkem 9 odvedenců. – V květnu byla zvlášť školní mládež ohrožena mimořádně rychle se šířící nákazou osýpek. Četná onemocnění však téměř u všech postižených proběhla lehce bez následků. Jen jediný případ skončil neblaze a hodná žákyně … přinesla svůj mladý život za oběť zákeřné nemoci. – V noci na 26. znovu zazněly hasičské signály. Dům č. 6, majitelka Augusta Körberová, přes rychlý zásah hasičů shořel až do základů. – Dne 24. 6. byla uspořádána výstava prací našich žáků při příležitosti prvního večera s rodiči, která se těšila neobyčejnému zájmu u velmi četné návštěvě obyvatelstva. Výlety jednotlivých tříd pořádané také v červnu měly tyto cíle: 1. třída poutí místo Hrabětice. 2. třída Javorník u Dlouhého Mostu a 3. tř. dvoudenní výlet na Jizerské rašeliniště s přenocováním v útulně mládeže na Malé Jizeře. Večer 7. 7. přinesl velmi silnou bouři, při níž byl dům č. 31 („u zvonků“) zasažen studeným bleskem, který nezpůsobil bohudík žádné škody. Také letos byl letní ruch v obci velmi čilý, přesto, že nezaměstnanost, špatná situace v obchodě a omezení cest za hranice z Německa působily nepříznivě na cizinecký ruch. Podpora cizineckého ruchu se strany našich občanů našla odezvu a rozhodnutí Rheinholda Scholze č. 80, že zřídí koupaliště u lesa. Na ideálním místě u lesa vedle nádrže, kde vlévá se Nisa, má se zřídit sad, který vedle koupaliště má obsahovat ještě i pískové lázně, hřiště pro děti, vhodné restaurační zařízení a sluneční lázně. Neúnavná péče majitele, jeho příkladná podnikavost skýtají jistou záruku, že již příštím rokem bude naše obec míti účelně zařízený podnik. Bohužel v hospodářském ohledu nenastalo žádoucí zlepšení, zhoršil se odbyt a tím vzrostla nouze pracujicích občanů. Obec tudíž musela často zasáhnout všemi po ruce jsoucími prostředky, aby zmírnila nejtvrdší škody mnohých rodin postižených nezaměstnaností a podporou zmenšit nesnáze. – Dne 17. května odhalil hasičský sbor tichou vzpomínkou pamětní desku příslušníkům sboru, kteří padli ve světové válce. Deska byla na hasičské zbrojnici. Dne 27. července mohli jsme se podívat na let majestátní vzducholodi Zeppelin, která letěla z Liberce do Jablonce za sluného dne tiše nad naší obcí. – Na věži našeho kostela byl 11. srpna postaven kříž, k čemuž muselo být postaveno lešení. – Dne 10. 9. byla ve „Skrytém“ tj. ve skalnatém údolí Černé Nisy nalezena lidská kostra. Podle nalezených součástek oděvu se zjistilo, že mrtvý byl … z Bedřichova, který před 2 roky se v této pusté a odlehlé končině oběsil. – Protože koncem roku také končilo funkční období mnohých obecních zastupitelstev, nařídila vláda nové volby obecní na den 27. září.

Vytvořeno 19.12.2021 13:58:45 | přečteno 45x | vanvleet
load