Přehled událostí – důležitá rozhodnutí

 Založení sboru hasičů - r. 1880
• Rozhodnuto o stavbě cesty od okresní silnice až k domu č. 77 a č. 4 – r. 1885
• Rozhodnuto o stavbě hořejší cesty, stavba mostu – r. 1889
• Obec jako zakládající člen liberecké okresní spořitelny – r .1890, usneseno založit obecní pojištění – r. 1892
• Usneseno přispět částkou 500 zlatých na dokončení okresní silnice Rudolfov – Bedřichov – r. 1893
• Usneseno zavést daň konsumní – r. 1902
• Dar 100 K na Jahnův pomník – r. 1902
• Usneseno, že ti, kdož darovali pozemky na stavbu horní silnice, mají pro věčné časy právo na trávu na svahu cesty – r. 1902
• Cesta od okresní silnice na hranice Janova upravena na schůdnou pěšinu – r. 1902
• Spolku pro nutné porážky dobytka byl poskytnut dar 100 Kor. na zřízení váhy pro dobytek
• Zavedena dávka z nápojů – r. 1903
• Rozhodnuto opatřit zařízení pro prozatimní stanici četnickou – r. 1903
• Jako definitivní obecní tajemník přijat Josef Gärtner – r. 1904
• Zadána stavba ústřední obecní silnice od č. 117 až k č. 119 – r. 1905
• Rozhodnuto vyloučit položku „stříbrný úrok do Vratislavic“ – r. 1905
• Zavedena dávka ze psů – r. 1905
• Hasičský sbor žádal o zřízení železné konstrukce na leziště – r. 1905
• Ujednáno, že nadučiteli Adolfu Posseltovi se zřídí čestný hrob – r. 1906
• Zrušena zvonička, zvon byl zavěšen do věžičky nově vystavěného domu č. 31 – r. 1906
• Usneseno, že se zakoupí 200 sáhů země k rozšíření dvoru u školy – r. 1906
• Jediný čestný občan obce František Riedel zemřel v Josefodole – r. 1906
• Hřbitovním zahradníkem byl ustanoven Karel Streit – r. 1906
• Převzata nově vybudovaná obecní silnice – r. 1906
• Stříbrné úroky do Vratislavic přeměněny na jednorázovou částku
• Rozhodnuto, že obec daruje na zřízení okresního sirotčince na oslavu 60tého výročí nastoupení na trůn Jeho Veličenstvem – r. 1908
• Místní školní rada se usnesla při téže příležitosti zasaditi 1 dub a 2 lípy u starobince – r. 1908
• Obecní zastupitelstvo současně se usneslo, aby u cesty přes Hujerův kopec a u spojovací cesty u školy byly vysázeny stromy – r. 1908
• Dělnický tělocvičný spolek koupil hostinec „U koruny“ – r. 1908
• Příspěvek vodnímu družstvu
• V létech 1908 – 1909 zřídilo družstvo v části obci zvané „Kotel“ a pod školou nádrž, aby se lépe mohl řídit přítok vody k jednotlivým podnikům s vodním pohonem.
• Pro dolní část obce byla zakoupena stříkačka
• Část cesty na hranice obce Janova vystavěna nákladem obce – r. 1909
• Usneseno, že obec přistoupí jako člen k projektované elektrické přespolní centrále – r. 1909
• Ujednána stavba cesty od č. 18 k č. 22 – r. 1910
• Stavba pumpy na hřbitově – r. 1910
• Vozová cesta odbočující od okresní silnice u domu č. 188 a vedoucí až k mostu přes Nisu byla zveřejněna
• Obec prohlásila, že přispěje na stavbu silnice Rudolfov – Starý Harcov – r. 1911
• Obec přistoupila do spolku pro zřízení elektrické přespolní centrály – r. 1911
• Obec rozhodla zakoupit dům pro poštu, četnickou stanici a jiné byty nebo případně takový vystavět – r. 1912
• Ustavující schůze elektrické přespolní centrály – r. 1913
• Zakoupen nutný pozemek pro stavbu transformátoru – r. 1913
• Rozhodnuto sjednati půjčku v částce 100.000 K ke krytí výloh spojených se členstvím společnosti přespolní elektrárny a na stavbu místní sítě v obci – r. 1913
• Německý tělovýchovný spolek koupil pozemek pro zřízení hřiště
• Ujednáno, že na okresní silnici budou svítit žárovky o 32 svíčkách, na ostatních cestách jen o 25 svíčkách – r. 1914
• Nově zřízené hřiště bylo otevřeno dne 26. 7. 1914, slavnost přerušena přečtením mobilisační vyhlášky – r. 1914
• 1. světová válka – dějiny, situace v době, ekonomický dopad a omezení, seznam padlých bedřichovských občanů – r. 1914 - 1922
• Počet členů obecní rady zvýšen z 5 na 6 – r. 1918
• Doplněna místní školní rada – r. 1919
• Usneseno protestovat proti násilnému obsazení německého pohraničí a trvati na právu sebeurčení německého lidu
• Přijat návrh zrušení školního platu – r. 1919
• Ustavení zahradníka na hřbitově – r. 1919
• Jako definitivní obecní tajemník přijat Josef Gärtner – r. 1904
• Volby do obecního zastupitelstva – r. 1919
• Sbírka pro dopravu válečných zajatců domů – r. 1919
• Sbírka pro pohořelé
• Uhražení dílu přespolní elektrické centrály – r. 1920
• Sbírka pro zakoupení nových zvonů
• Výsledek sčítání lidu – r. 1921
• Starosta obce Frant. Klamt resignoval, zvolen Eduard Streit – r. 1921
• Ustanovující schůze nově zvolené školní rady – r. 1921
• Zřízena obecní knihovna – r. 1921
• Mocný orkán, velké škody – r. 1921
• Na zřízení telefonní pobočné centrály půjčka z okresní spořitelny v Liberci – r. 1922
• Výměna vrchního vedení primérní sítě
• Platba výloh spojených se stavbou linky Jablonec – Bedřichov – r. 1922
• Znovuzřízení zříceného mostu u chudobince
• Opatřeny čtyři dvojjazyčné obecní tabule – r. 1922
• Pro obec zřízena poradna pro matky – r. 1922
• Telegrafní úřad přeměněn v telegrafní stanici s telefonní obsluhou a současně zřízena veřejná hovorna telefonní – r. 1922
• Péče o děti nezaměstnaných poukázala potřebné poživatiny pro zřízení polévkové kuchyně – r. 1923
• Pro péči o nezaměstnané byla sjednána u okresní spořitelny v Liberci výpůjčka
• Cena proudu na světlo snížena – r. 1923
• O prázdninách byla opravena školní budova – r. 1923
• Přitom byla zřízena komůrka, v níž byly umístěny hodiny, postavena věžička – r. 1923
• Obecní volby – r. 1923
• Upravena cena za proud – r. 1924
• Na střední silnici byly v dolní straně vysazeny v měsíci květen 102 jasany – r. 1924
• Obecní výpůjčka na zvelebení chudobince – r. 1924
• Nově upraveny schody před školou – r. 1924
• Čtvrtá třída školy byla opatřena parketami – r. 1924
• Poškozené tyče pouličního osvětlení byly vyměněny – r. 1924
• Nadučitel Edmund Wohlmann opustil obec – r. 1924
• Shořel domek č. 34 – r. 1924
• Definitivní zrušení 4. třídy školy – r. 1924
• Rozšíření fondu obecní knihovny – r. 1924
• Vyhořel dům č. 109 – r. 1924
• Přednáška se světelnými obrazy „Putováním pohořím Ještěd a Jizerskými horami“ – r. 1924
• Vyhořel dům č. 85 – r. 1924
• Vánoce beze sněhu – r. 1924
• Požár v Krkonoších – r. 1924
• Vánoční nadílka místní školní rady – r. 1924
• Výdaje obce – na opravu chudobince, na pomoc nemocnému občanu – r. 1924
• Předání soukromé cesty obci – r. 1924
• Pohřeb mistra zámečníka Fr. Hiebela, zv. „školního Frantíka“ – r. 1924
• Kronikářem zvolen dosavadní zastupující správce školy Richard Fotr – r. 1924 

Vytvořeno 19.12.2021 15:10:05 | přečteno 72x | vanvleet
load