Přehled událostí 1977–1980 (kráceno)

1977

• Jizerská padesátka a další sportovní podniky
• Asfaltová dráha pro letní trénink lyžařů
• Estráda na koupališti, dokončená stanice Horské služby
• Nové vydání informační brožury o Bedřichově
• Rozvoj obce
• Jizerská padesátka 1977 – X. ročník
• II. ročník závodu „Ve stopě Jizerské padesátky“
• VI. zimní spartakiáda spřátelených armád
• Závod v běhu o „Křišťálový pohár“ Sklopexportu
• Vybudování dráhy pro kolečkové lyže v oblasti Nové louky, Blatného potoka a přehrady na Černé Nise
• Závod „Janovských 11 a 19 km“
• Turistická sezóna, rekreace
• Estráda umělců na koupališti
• Vítání občánků 1977
• Mezinárodní den žen, 1. máj, VŘSR, Štafeta přátelství, mikulášská nadílka
• Umístění Bedřichova v akcích a soutěžích
• Schůze MNV a zástupců rekreačních sídel na Zátiší
• Slavnostní otevření budovy Horské služby
• Nová propagační brožura Bedřichova
• Drobné události – vyhořelo dřevěné stavení čp. 8; zavření a rekonstrukce Lidového domu
• Budování v obci – Dolina, brouzdaliště na koupališti
• Pomoc při výstavbě inženýrské sítě jiřetínské turistické ubytovny pod Bukovou, jarní úklid, zrušená skládky odpadu na předělu u silnice k Liberci, oplocení hřbitova, vyčištění okolí kostela, výboru, vnitřku požární zbrojnice, oprava orientačních značek, sběr sena
• Renovace rekreačních objektů
• Aktivity stavebníků josefodolské přehrady
• Výstavba josefodolské přehrady
• Přehled počasí v roce 1977
• Demografické údaje


1978

• Převážně deštivý rok
• Počasí v roce 1978
• Lesy ohrožoval lesní škůdce
• Stavba přehrady na Kamenici, ražba tunelu vedoucího vodu do úpravny v Bedřichově
• Stavba prodejny
• Vlna mrazů na přelomu roku
• Počasí a klimatické poměry v roce 1978
• Lesy v ohrožení
• Obaleč modřínový
• Exhalace z polské a německé elektrárny
• Zimní sportovní události – mimořádně příznivé sněhové podmínky
• Jizerská padesátka 1978
• Ve stopě Jizerské padesátky 1978
• Oslavy a zábavy – připomenutí výročí
• Vítání občánků, gratulace k výročí
• Ples v Lidovém domě
• Estrádní program na koupališti
• Bedřichov v televizi – dokument o Jizerské padesátce, krátká reportáž z Bedřichova
• Regionální bibliografie – brožura Vodní dílo Josefův Důl, publikace „Jizerské ticho“, katalog výstavy dr. Josefa Scheybala
• Výstavba josefodolské přehrady, štoly k úpravně vody
• Budování rekreačního objektu Pražských tepláren
• Omezení výstavby soukromých rekreačních chat
• Budování samoobslužné prodejny potravin
• Závazky a soutěže
• Demografické údaje


1979

• Úvod – stav lesů, zimní sezóna, budovatelské akce
• Tuhé mrazy – energetická krize
• Jizerská padesátka 1979
• Ve stopě Jizerské padesátky 1979
• Další závody, zimní radovánky sjezdařů
• Rallye Škoda 79, Janovský pochod
• Expedice HS na Špicberky
• Čtvrtstoletí Horské služby
• Počasí v roce 1979
• Lesy hynou
• Tradiční estráda v Bedřichově
• Kulturní život – vítání občánků, Mezinárodní den dětí – zájezd do Prahy, mikulášská nadílka, hasičský ples v Lidovém domě, výlet do Brna, veřejné schůze
• Obecní knihovna v Bedřichově
• Zemřel generál Ludvík Svoboda
• Budování josefodolské přehrady, úpravny vody a spojovací štoly
• Budování obce – ekonomické údaje, stať o čilém budování staveb i infrastruktury v obci
• Demografické údaje


1980

• Rok přeřazení Bedřichova pod obec Janov
• Sportovní události stále pod jménem Bedřichov
• Realizace plánovaných akcí – prodejna, kanalizace, přehrada, vleky
• 30. června končí působnost MNV Bedřichov
• Jizerská padesátka 1979
• Ve stopě Jizerské padesátky 1979
• Klasifikační závody o Československý pohár
• Úspěšná zimní sezóna
• Počasí v roce 1980, přemnožení škůdců rostlin
• Budování obce – prodejna potravin, kanalizace, elektrifikace chatového areálu, sociální zařízení vleku TJ Ještěd, autobusová čekárna, další závazky a úkoly
• Rozhodnutí o integraci Bedřichova pod MNV Janov
• Stavba prodejny, kanalizace, osazení věže kostela hodinami
• Senoseč, sběr železa, úspěšná zimní sezóna
• Slavnostní plenární zasedání MNV
• Závěr kroniky samostatné obce Bedřichov


Vytvořeno 19.12.2021 15:08:13 | přečteno 158x | vanvleet
load