Přehled událostí 1940–1970 (kráceno)


• Roky 2. světové války, odsun německého obyvatelstva
• Poválečný návrat do obce, dramatické okamžiky znovuosídlování
• Znárodnění v r. 1948, neobnovení bedřichovského průmyslu
• Přeměna domů a turistických chat na rekreační zařízení, drastický úbytek horských chat přístupných veřejnosti, hospod – poválečné osudy chaty Weberovy, Královky, Hašlerovy, Lesní, Šámalovy
• Prostory Horské služby v Liščí boudě na Kristiánově
• Sídlo Místního národního výboru
• Poválečné dějiny školy
• Ze školní kroniky: Návštěva Václava Kopeckého, vysokého komunistického funkcionáře, nácvik na 1. spartakiádu, povětrnostní podmínky (v roce 1957 polární záře), deseticentimetrová vrstva krup o průměru až 2 cm po krupobití,
• Mezinárodní šestidenní motocyklová soutěž – 1958 Nová Louka
• Červen 1958 – povodeň
• 1959 – úprava koupaliště
• Stavba nového kravína, činnost JZD
• Přeřazení Bedřichova do okresu Jablonec nad Nisou, vazby obce na Liberec a Jablonec
• Přeměna Bedřichova na čistě rekreační oblast, necitlivé zacházení s původní zástavbou
• Rozvoj sportu
• Požár a novostavba na Ještědu
• Zrušení elektrické dráhy do Janova, zavedení autobusu Rychnov – Bedřichov
• Zavedení volných sobot r. 1966 zvyšuje příliv rekreantů
• Kristiánov, vybudování muzea v Liščí boudě
• Významné osobnosti spjaté s Bedřichovem
• Mimořádně silná větrná smršť v roce 1966, divoké střídáni teplot a sněhová kalamita v roce 1967
• Založení a působení CHKO Jizerské hory
• Volba Ludvíka Svobody presidentem republiky, jeho vztah k Bedřichovu
• Vstup vojsk Varšavské smlouvy do republiky v r. 1968
• Úbytek zahraničních návštěvníků a lovců v r. 1968
• Sílící likvidace lesů Jizerských hor – ekologická katastrofa
• Stručná bibliografie význačnějších tisků, dotýkajících se Bedřichova


Vytvořeno 19.12.2021 15:05:58 | přečteno 99x | vanvleet
load