Přehled událostí 1931–1939

1931

• Zimní turistická sezóna, zřízení lyžařské a turistické noclehárny
• Závody v běhu na lyžích, pořadatel místní tělocvičný spolek
• Dálkové běhy lyžařů pro žáky středních škol v Liberci
• Založeno rodičovské sdružení bedřichovské školy
• Vojenské odvody
• Nákaza osýpkami mezi školní mládeží
• Požár domu č. 6, majitelka Augusta Körberová
• Výstava prací žáků školy
• Školní výlety tříd bedřichovské školy
• Silná bouře 7. 7., zásah domu č. 31 bleskem
• Čilý turistický ruch v letní sezóně
• V plánu postavit koupaliště, pískové a sluneční lázně, restaurační zařízení a dětské hřiště
• Přetrvávající krize v odbytu skleněného zboží, obecní pomoc nezaměstnaným
• Na hasičské zbrojnici odhalen pomník hasičů padlých ve světové válce
• Přelet vzducholodi Zeppelin nad Bedřichovem
• Na věži kostela byl vztyčen kříž
• Ve „Skrytém“ údolí byly nalezeny pozůstatky mrtvého muže
• Volby do obecního zastupitelstva, ustaveni členové zastupitelstva, zvolen starosta, obecní rada
• Sbírka ve prospěch ochrany dětí a péče o mládež provedená žactvem školy
• Sněhové srážky na podzim, slabé sněhové srážky do Vánoc
• Nevalná stavební činnost
• Z činnosti obecního úřadu, ekonomika obce
• Počet obyvatelstva
• Pokračování ekonomické krize, založen výbor pro nezaměstnané
• Renovace komínů a vnitřního vybavení školy
• Počet zasedání obecního zastupitelstva a rady


1932

• Zimní sezóna beze sněhu, kluziště na nově otevřeném koupališti, růst lyžařských útulen pro veřejnost
• Přetrvávající úpadek sklářského obchodu
• Pohřeb Antonína Pilze, majitele mlýna, bývalého starosty obce
• Řádění zloděje v bedřichovské škole
• Do obce zakoupen promítací přístroj
• Vojenské odvody
• Goethova slavnost – školní oslava
• Brzky příchod jara – sucho, lesní požáry
• Velký lesní požár u Blatenského rybníka
• První pouť v dokončeném kostele
• Veřejnosti předáno dohotovené koupaliště, župní plavecké závody
• Čilá letní sezóna
• Polní vojenské cvičení pluků z Liberce a Turnova
• Vydražení hostince „U města Velkého Varadína“
• Uspořádána sbírka ve prospěch ochrany dětí
• Slabá stavební činnost
• Přetrvávající hospodářská krize, materiální a finanční pomoc nezaměstnaným
• Správní činnost a ekonomika obce
• Přípravy stavby silnice Bedřichov – Hrabětice
• Počet obyvatelstva


1933

• Stále se zhoršující ekonomická krize
• Sportovní lyžařské podniky v Bedřichově
• Požár Weberovy boudy
• Stravovací pomoc pro děti nezaměstnaných
• Tichý bedřichovský masopust
• Přílet špačků na přelomu února a března
• Zničující požár chaty Královka
• První jarní bouře 20. března
• Autodopravce Rudolf Hora přebírá autobusovou linku Liberec – Rudolfov – Bedřichov
• Vojenské odvody
• Velmi teplý měsíc březen, lesní požáry, rozmary počasí na velikonoce
• Kostelní věž slavnostně osazena zvony
• Pouť – 18. června
• Nové koupaliště bylo rozšířeno o brouzdaliště pro děti
• Okresní tělocvičná slavnost mezinárodního turnerstva
• Bedřichovský spolek Saatgängerverrein oslavil 85. výročí založení
• V létě byla nově vybudována Weberova bouda
• Slabší cizinecký ruch
• Přístavba sálu u hostince „Vila“ („Adolfova bouda“)
• Ve škole zřízena prádelna
• Značně pokročily práce na silnici přes Hrabětice do údolí Kamenice
• Následky silné námrazy – škody na stromech, elektrickém a telefonním vedení, havárie dodávky elektrické energie, odstraňování následků
• Pomoc státu na nezaměstnanost
• Práce obecního zastupitelstva
• Ekonomika obce
• Pozbytí mandátů členů v obecním zastupitelstvu, jejich nahrazení
• Počet obyvatelstva


1934

• Teplý a deštivý začátek roku, následný příchod zimy
• Požár v sousední Hraničné, dům Eduarda Streita
• Stravování chudých dětí mlékem
• První jarní bouřka 20. února
• Vojenské odvody
• Přes počáteční oživení přetrvává hospodářská krize
• Slunečné, suché jaro, nižší výnosy z luk
• Požár domu s brusírnou č. 163, majitel Eduard Streit
• Požár domu č. 239, majitel Hermann Simon, později prodán Gustavu Simonovi
• 3. bedřichovská pouť proběhla 17. června
• Velmi teplé květnové počasí
• Koncert na koupališti
• Lesní plody uzrály o 3 – 4 týdny dříve
• 55. výročí hasičského sboru
• Slavnostní vysvěcení bedřichovského kostela
• Obnovení činnosti spolku bývalých vojenských vysloužilců pod názvem „Přátelský spolek bývalých vojáků“, dějiny spolku
• Vražda jugoslávského krále Alexandera a francouzského ministra zahraničí Louise Barthona 8. října v Marseille
• Výskyt spály mezi občany Bedřichova
• Závěr roku bez sněhu, mimořádně příznivé počasí
• Čilá stavební činnost – renovace domu Eduarda Streita, vznik nových mačkáren, silnice do části obce „V kotli“ a ke koupališti, přestavba pískovny „Na Kohoutu“, majitel Antonín Kraus, na parkoviště, nově vybudována cesta na Královku, tři nové víkendové chaty pro turisty – na nové cestě k Tanvaldu, „V kotli“ a u silnice „Ke Kohoutu“ (typ staveb v Bedřichově dosud nevídaný)
• Podpora obce rodinám nezaměstnaných
• Ekonomika obce
• Počet obyvatelstva


1935

• Nevalné sněhové podmínky
• Vojenské odvody
• Slavnost biřmování v bedřichovském kostele
• Volby do poslanecké sněmovny a senátu, výrazný úspěch sudetoněmecké strany Konráda Henleina
• Slavnost Přátelského spolku vysloužilých vojáků, rozvinutí vlastního praporu
• Četné krádeže
• Silný provoz na koupališti
• Koncert na Weberově boudě
• Pouť v měsíci červnu
• Německý tělocvičný spolek oslavil 50 let trvání, veselice na letním cvičišti
• Válka mezi Itálií a Habeší
• Svaz Němců v Čechách provedl zimní pomoc
• Nevalná sněhová nadílka v prosinci
• Odstoupení prezidenta Masaryka, volba jeho nástupce Edvarda Beneše
• Stavební činnost v obci – tři nové mačkárny, novostavba č. 251, přístavba č. 156
• Činnost obecní rady a zastupitelstva
• Úprava cesty Bedřichov – horní Janov u školy (na Královku)
• Materiální a potravinová pomoc nezaměstnaným
• Ekonomika obce
• Počet obyvatelstva


1936

• Leden beze sněhu, slabý cestovní ruch
• Vítězství Itálie ve válce s Habeší
• Pobyt tlup na území obce
• Vojenské odvody
• Sraz mládeže tělovýchovných spolků
• Koncert na Weberově boudě, slavnost na Královce
• Nestálé počasí v letní sezóně
• Upravena okresní silnice Královka – Kristiánov
• Obtížná sklizeň sena a otavy
• 28. září se objevil první sníh
• Oslava státního svátku 28. října
• Návštěva rumunské královské rodiny v Praze
• Německý tělocvičný spolek organizoval „Vzpomínku na zemřelé“
• 9. listopadu proběhlo první zatemňovací cvičení
• Sněhem pokrytá obec na vánoce
• Dětské představení a vánoční nadílka v hostinci „U koruny“
• Činnost obce, mj. trvající četná nezaměstnanost
• Počet obyvatelstva


1937

• Vydařená zimní sezóna, radovánky na lyžích, četné lyžařské závody, mj. dálkové běhy lyžařské pořádané libereckým Sportklubem
• Oslavy 87. narozenin T. G. Masaryka
• Brzké velikonoce, příznivé počasí
• Vojenské odvody
• Nestálé a nepříznivé počasí v dubnu, četná zvláště chřipková onemocnění
• První bouřka 28. dubna, doprovázená deštěm a sněžením
• První květen byl oslaven všemi stranami
• Katastrofa vzducholodi Hindenburg
• Oslava Dne matek
• Krásné počasí o Svatodušních svátcích, v měsíci květnu
• Německý tělocvičný spolek oslavil dne 30. května starý německý obyčej, nyní obnovený, tanec a hry pod májí
• Přátelský spolek vysloužilých vojáků uspořádal lesní slavnost
• Hostinec „U města Velkého Varadína“ byl v dražbě prodán a jeho nový majitel František Recknagel chce v něm zřídit řeznictví
• Na hasičské leziště umístěna siréna, v sobotu večer bude oznamovat konec týdne
• Krásné letní dny
• Sjezd pěvců župy Ještědsko-Jizerské v Liberci, výlety účastníků v okolí Bedřichova
• Slavnost na Weberově boudě
• Střídavé počasí letní sezóny, mimořádná úroda lesních plodů
• Skon a pohřeb T. G. Masaryka
• Jako posvícenskou zábavu uspořádal německý tělocvičný spolek průvod dle starého zvyku
• Oslava státního svátku 28. října
• Uctění mrtvých ve Svátek všech svatých na hřbitově
• Ustavující schůze nově zvolené místní školní rady
• Od 16. listopadu sněžilo, čilá zimní zábava v obci a okolí
• Činnost obce, přetrvávající nezaměstnanost
• Nižší stavební činnost, přestavby nebo přístavby byly provedeny u domů č. 21, 32, 69, 48, 83, 107, 140, 154, 169 a 197


1938

Kronikářské zápisy v letech 1938 a 1939 jsou silně ovlivněny nacistickou ideologií, protože v roce 1938 bylo území tzv. Sudet, a mj. Bedřichov, připojeny k Hitlerovu Německu. V některých případech jsou informace ovlivněny zmíněnou ideologií, v jiných jsou události zcela překrouceny ve prospěch nacistického režimu. Zápisy ze zmíněných let tedy v žádném případě nelze přijímat jako pravdivé, snad s výjimkou obecných a zcela nepolitických věcí (vývoj počasí ad.). Uvádíme je však v původním znění jako cenný historický dokument poukazující na těžkou politickou, mezilidskou a morální krizi.

• Po slibném začátku nevalná zimní sezóna
• V Bedřichově pozorována polární záře
• Bruslařský kurz na koupališti
• Lyžařský závod libereckých středních a občanských škol, lyžařský rej masek
• Připojení Rakouska k Německé říši
• Vojenské odvody
• Vrtkavé jarní počasí
• Mléčná akce pro děti
• Všeobecné lidové hlasování v Německu a Rakousku
• Velikonoční počasí nepříznivé turistickému ruchu
• Bedřichovští občané se zúčastnili shromáždění, kde promluvil Konrád Henlein
• Uctění Svátku matek v Bedřichově
• Na sklonku května se československá armáda v okolí Bedřichova připravuje na obranu hranic, nákladní auta obcí převážejí válečný a stavební materiál do hor
• V červnu proběhly volby, pronikavý úspěch sudetoněmecké strany
• 22. června ukončen školní rok
• V četných staveních v letních měsících ubytováni čeští vojáci, připravující val proti Německu, popis situace v obci
• Mimořádná opatření související s politickou krizí
• 29. června byla ustavující schůze nově zvoleného obecního zastupitelstva
• Špatná letní sezóna, odliv hostí
• Epidemie slintavky a kulhavky, bídná sklizeň otavy
• Mobilizace československé armády, obsazení německou armádou, dramatické události
• Vstup německého vojska do Bedřichova, vítání občany, propaganda
• Četné slavnosti germánských tradic a nacionálního socialismu
• Návštěva Adolfa Hitlera v Liberci
• Doplňovací volby do Říšského sněmu
• Sociální pomoc potřebným organizovaná říšskými orgány
• Vánoční nadílka, chystání ozdravného pobytu bedřichovských dětí v Říši
• Chladná zima se sněhem, příliv návštěvníků
• Slabá stavební činnost
• Hospodářství obce


1939

Kronikářské zápisy v letech 1938 a 1939 jsou silně ovlivněny nacistickou ideologií, protože v roce 1938 bylo území tzv. Sudet, a mj. Bedřichov, připojeny k Hitlerovu Německu. V některých případech jsou informace ovlivněny zmíněnou ideologií, v jiných jsou události zcela překrouceny ve prospěch nacistického režimu. Zápisy ze zmíněných let tedy v žádném případě nelze přijímat jako pravdivé, snad s výjimkou obecných a zcela nepolitických věcí (vývoj počasí ad.). Uvádíme je však v původním znění jako cenný historický dokument poukazující na těžkou politickou, mezilidskou a morální krizi.

• Propaganda, adorace připojení k Velkoněmecké říši
• Tuhé mrazy, minimum sněhu, březnová silná sněžení
• Oslava padlých v měsíci březnu
• Pobyt potřebných bedřichovských dětí v Říši
• Vznik Protektorátu Čechy a Morava, oddělení Slovenska, obsazení litevského Memelu německým vojskem
• Čilý cizinecký ruch o Velikonocích
• Slavnostní přísaha členů nacistické strany 19. dubna v Liberci
• Oslava Hitlerových narozenin 20. dubna, propaganda
• Uctění památky Petra Donnhäusera.
• Ustavení občanského (civilního) úřadu
• Bedřichovští se zúčastnili shromáždění v Liberci při oslavách 1. máje
• Říšský ministr financí navštívil Weberovu boudu a Novou Louku
• Sčítání lidu, počet obyvatelstva
• Skácení máje na cvičišti německého tělocvičného spolku
• Pouť proběhla 18. června, díky počasí nízká účast
• Slavnost slunovratu na Weberově boudě
• Čilý nástup letní sezóny
• Slavnost konce školního roku
• Četné a silné bouřky v červenci
• Oprava okresní silnice
• Dětská slavnost na cvičišti
• Přechod domu č. 218 koupí do majetku Krombholze
• Německo-sovětský pakt o neútočení, rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský Svaz
• Zavedeno nařízení na rozdělování potravin
• Boje na západní frontě
• Předvedení filmu „Ze starého nové“
• Zavedení šatenek
• Atentát na Hitlera v Norimberku
• Hitler tráví vánoce mezi vojáky na západním valu

• Zde končí zápisy německých kronikářů


Vytvořeno 19.12.2021 15:04:56 | přečteno 140x | vanvleet
load