Přehled událostí 1925–1930

1925

• Sněhová nadílka v Bedřichově
• Požár v domě 113 – majitel Roman Streit
• Výstavba telefonního vedení
• Přednáška Vzdělávacího výboru
• Obnovení Školní rady
• 40 let trvání Německého tělocvičného spolku, dějiny spolku
• 150 let od založení Kristiánova, slavnost k výročí
• Stavba vodní elektrárny v Rudolfově
• Zachycování pramenů pitné vody na Kristiánově
• Požár v domě 100 – majitel Streidler
• Hasičský sbor plánuje postavit leziště
• Renovace interiéru školy
• Bouře z 11. na 12. srpen
• Špatné letní počasí a sklizeň
• Školní sbírka na ochranu dětí a péči o mládež
• Ničivá bouře 12. října
• Volby do Národního shromáždění a senátu
• Žákovské představení v hostinci „U města Velký Varadín“
• První radiostanice v Bedřichově
• Sčítání zvěře v obci
• Úpadek sklářské výroby v Bedřichově, nezaměstnanost
• Počet obyvatel v obci


1926

• Personální změny v zastupitelstvu
• Ekonomika obce
• Stavba obecní cesty na Královku
• Požár mysliveckého domu (hostince) na Nové louce
• Požár domu č. 100, majitel Seidl
• Zemřel Ludvig Ullrich, zastupitel a člen školní rady
• Biřmování v Janově nad Nisou
• Požár v domě č. 148, majitel Robert Jantsch
• 30 let dělnického a zpěveckého spolku „Blaho lidu“, dějiny spolku
• 40 let Loveckého a rybářského spolku v Bedřichově, dějiny spolku
• nájem rybolovu pro Lovecký a rybářský spolek
• školní sbírka ve prospěch péče o mládež
• Stavba hasičské zbrojnice u pošty
• Nově založená spojovací cesta přes Nisu
• Nově postavené domy, včetně dvou mačkáren
• Zemřel Antonín Posselt
• Počet obyvatelstva
• Nevalná ekonomika


1927

• Pokračující špatná ekonomická situace
• Zřízena mléčná kuchyň pro děti z nouzí trpících rodin
• Státní a obecní podpora nezaměstnaným
• Epidemie chřipky
• Tragická smrt Karla Jägera
• Požár v domě č. 58, majitel Robert Lorenc, na spáleništi postaven nový dům
• Stanné právo v Janově, následek demonstrací proti výrobě tlačeného skla
• Změna vlastnictví starého Streitova hostince
• Požár domu č. 133, majitel Lorenz Krause
• Německé péče o mládež v Liberci umožnila 4 bedřichovským dětem pobyt v prázdninové kolonii
• Vyhořela mačkárna Julia Hausera
• Požár domu č. 76, majitelka Ida Streitová
• 40 let Německého divadelního spolku
• Opravena hasičská zbrojnice I.
• Do provozu odevzdáno hasičské leziště, cvičiště, slavnostní otevření
• Vražda Ing. Gačka ze Dvora Králové u Kristiánova
• Bedřichov přeletělo mračno bělásků
• Byla vymalována škola a tělocvična
• Volby do obecního zastupitelstva
• Školní sbírka ve prospěch ochrany dětí a péče o mládež
• Ustavující schůze nového zastupitelstva
• Rozpočet na rok 1927, ekonomika obce
• Zřícení části stavby radnice v Janově
• Čilá stavební činnost v obci
• Počet obyvatelstva
• Částečné zlepšení v odbytu brusíren


Rok 1928

• Zlepšení v odbytu brusíren
• Představení loutkového divadla
• Lyžařské závody žáků středních škol
• Požár v Horním Janově, dům Konráda Schölera
• Dálkový běh libereckých lyžařů
• Požár domu č. 121, majitel Hermann Gärtner
• Požár v domě č. 75, majitel Štefan Neumann
• Rychlým táním sněhu pohynulo mnoho ryb
• Požár hostince „U zeleného lesa“
• Požár domu Arnošta Štumpkeho
• Obec ohrožena povodní
• Založen výbor pro cizinecký ruch, reklamy v tisku
• 80 let spolku Saatgängeverrein
• Bedřichovské děti poslány do prázdninové kolonie
• Ve škole zřízeny elektrické ventilátory
• 20 let trvání „Dělnického domu u Koruny“ dělnického tělocvičného a sportovního spolku
• Pravidelná doprava autobusy z Liberce do Janova
• Vypuštění a výlov přehrady na Černé Nise
• 50 let pěveckého spolku „Svornost“, krátké dějiny
• Rozvoj turistického ruchu a výstavba nových chat
• Školní sbírka ve prospěch ochrany dětí a péče o mládež
• Stavební ruch v obci
• Volby do zemského a okresního zastupitelstva
• Německým tělocvičným spolkem zřízen lyžařský můstek
• Weberova chata před dostavěním nouzově otevřena
• Dům přátel přírody otevřen
• Statistické údaje obecního zastupitelstva, ekonomika obce
• Počet obyvatelstva


1929

• Mimořádně studená zima
• Rozdávání mléka školním dětem
• Mimořádné školní prázdniny z důvodu vysokých mrazů
• Dětské choroby z nachlazení
• Lyžařské závody žáků středních škol
• Gustav Streit kupuje Porsheho pilu, pila R. Webera zastavuje provoz
• Pohřeb skláře Antonína Ullricha, člena obecního zastupitelstva
• 50 let trvání sboru dobrovolných hasičů, dějiny spolku
• Otevřena chata „Přátel přírody“ na Královce
• Bedřichovské děti poslány do prázdninové kolonie pro mládež
• Čilý turistický ruch v letních měsících
• Otevření dělnického tělocvičného a sportovního spolku, lidová veselice
• Zvýšení počtu tříd ve škole
• Otevření Weberovy boudy veřejnosti
• Sebevražda v bedřichovské nádrži
• Zrušení Všedělnické nemocenské pokladny
• Utonutí v nádrži v obci Bedřichově
• Sbírka žáků zdejší školy sbírku ve prospěch ochrany dětí a péče o mládež
• Volby do národního shromáždění a do senátu
• Vražda továrníka Löroye z Rochlic
• Zastavení autobusové dopravy do Liberce
• Mimořádné sucho v létě a na podzim
• Převzetí lesů Clam-Gallasova projektu do státní správy
• Silný pokles odbytu skleněného zboží
• Obnova hostince „U zeleného lesa“ (později Fischerova bouda), stavební činnost
• Ekonomika obce, činnost samosprávy obce
• Počet obyvatelstva


1930

Zimní turistická sezóna
• Otevření Lesní chaty
• Úmrti a pohřeb Clam-Gallasův, dar pro chudinský fond
• Lyžařské závody německého tělocvičného spolku
• Potravinová pomoc dětem z nuzných poměrů
• Trvající hospodářská krize, pomoc nezaměstnaným
• Vojenské odvody
• Obnovení autobusové linky Janov – Liberec, majitel Rudolf Horna z Bedřichova
• První jarní bouře 25. dubna
• Zvýšený turistický ruch v květnu díky vysokým teplotám
• Johneho smrt ve vodách přehrady
• Školní výlet do Ústí nad Labem
• Zemřel spisovatel Dr. Vilem Hannich, bedřichovský rodák, obecní knihovna získala knihy z jeho pozůstalosti
• Položen základní kámen ke kostelu
• 45. výročí založení německého tělocvičného spolku, lidová veselice
• Zřízena autobusová linka Bedřichov – Liberec, majitel p. Tschakert z Ruprechtic
• Větrná a sněhová smršť 27. října s následky velkých škod
• Finanční a materiální pomoc pro děti nezaměstnaných občanů obce
• Stavební činnost v obci, mj. stavba kostela
• Počet obyvatelstva
• Činnost obecního zastupitelstva, ekonomika obce
• Zřízení cesty k Weberově boudě


Vytvořeno 19.12.2021 15:03:44 | přečteno 41x | vanvleet
load