Informace ke kronice obce

Historie, autor: www,pixabay.com

Kronikářka – kontakt:

Mgr. Anna Dařbujanová
Tel.: +420 775 023 552
E-mail: anna.darbujanova@seznam.cz

Informace:

Kronika obce Bedřichova je vedena od roku 1925 do začátku druhé světové války a s přestávkami od r. 1945 do osmdesátých let 20. století. Jako velmi cenný historický pramen dokládá život v obci, která měla před odsunem německého obyvatelstva z Čech v l. 1945–1946 zcela odlišný charakter nežli dnes. Před válkou šlo o typickou jizerskohorskou sklářskou vesnici s úzkými vazbami na údolní Jablonec nad Nisou, kde bylo zpracováváno a exportováno skleněné zboží, v polotovarech vyráběné mj. právě na Bedřichově. Obec, která měla pět- až sedmkrát více stálých obyvatel než v současnosti, žila bohatým společenským a na poměry doby i kulturním životem, obyvatelé se sdružovali do všemožných spolků (a účastnili se častých slavností při příležitostí výročí jejich trvání) a organizací a svůj volný čas trávili také na výletech v okolí nebo v několika hospodách a restauracích, které již včetně vzpomínek odvál dech času. Kdo by si například vzpomněl, že v polovině třicátých let 20. století v Bedřichově stávala více než desítka brusíren, kdo má ještě dnes před očima obraz hájovny na Nové Louce, Panského domu na Kristiánově nebo autobusové linky z Liberce do Janova nad Nisou? Kdo si přesně pamatuje, jaké byly pohnuté lidské osudy, které dnes připomínají proslulé "pomníčky Jizerských hor"? Bedřichovská obecní kronika všechny tyto události a ještě mnohem více ukrývá a zcela jistě stojí zato začíst se do jejich řádků.

Klíč ke studiu

Protože je kronika psána v chronologickém sledu, bez výraznějších mezer, může působit nepřehledně. Pro uveřejnění na internetu byly nutné některé úpravy:

Každý rok zápisu je na webu veden jako samostatná stránkaJednotlivé události v daném roce jsou v zápisech z historické kroniky uváděny za sebou, odděleny pomlčkou, v poválečných zápisech ve formě literárního textu.

Protože jsou události řazeny za sebou a v běžném listování kronikou je prakticky nemožné rychle najít místo, událost nebo osobu, o kterou se zajímáme, je k dispozici tzv. přehled událostí, který u každého roku v bodech shrnuje jednotlivé popsané dění. Po rychlém přeběhnutí přehledu pak již celkem jednoduše lze v daném roce najít téma, které nás zajímá.

Kronika je přepisována doslovně, tedy i s gramatickými jevy, které bychom dnes považovali za chyby. Stejně tak jsou zde uvedeny i přepisy, zapomenutá písmena ad. – tak má totiž kronika největší hodnotu a nejpřesněji vypovídá o době a souvislostech svého vzniku. A na čtenáře vlastně tak může dýchnout stará doba předků, o nichž a o níž se na jejich stránkách hovoří.

Vytvořeno 19.12.2021 14:58:31 | přečteno 214x | vanvleet
load