Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy, autor: www.pixabay.com

Nalezené věci

 • Podle  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění – ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
 • Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (do tří dnů) nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. 
 • Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově (jedná se o budovy vlastněné a užívané orgánem veřejné moci nebo jím zřízenou institucí) nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.
 • Příslušným pracovištěm, kde je možné odevzdávat nálezy, je kancelář Obecního úřadu Bedřichov, Bedřichov 218. Mimo pracovní dobu úřadu nalezenou věc odevzdejte v informačním centru ve stejné budově nebo pak strážníkům Obecní policie Janov nad Nisou.
 • Na podatelně obecního úřadu je možné odevzdávat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, zničené či zkažené (potraviny). 
 • Nalezené věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy (chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně a zvířata) se odevzdávají výhradně strážníkům Obecní policie Janov nad Nisou na jejich služebně v budově radnice – Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520. 
 • Na podatelně obecního úřadu se mohou hlásit všichni majitelé ztracených věcí, či ten kdo věc ztratil – buď osobně, nebo telefonicky na čísle +420 483 380 163. Vyzvednout si lze věc pouze osobně po identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a úhradě prokazatelných nákladů spojených s opatrováním nalezené věci včetně nálezného.
 • Nepřihlásí-li se o ztracenou věc vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.
 • Obec Bedřichov využívá od 24. 10. 2016 elektronickou Národní databázi nálezů – www.eztraty.cz, kde v sekci "najít ztracenou věc" můžete případně dohledat i tu svou. 
Upoutávka – e.ztraty.cz

Nalezená zvířata

 • Nalezená zvířata na území obce Bedřichov jsou odchytávána pouze Obecní policií Janov nad Nisou a v případě nezastižení nebo nezjištění majitele jsou umístěna v náhradní péči. 
 • Nalezená zvířata jsou většinou umístěna v těchto útulcích:

Útulek Dášenka
Lučany nad Nisou 627
468 71 Lučany nad Nisou
Tel.: + 420 606 472 619
E-mail: lozutulekdasenka@seznam.cz

Útulek ARCHA
Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec
Ostašovská 570
460 11 Liberec 11
Tel.: +420 485 106 412
E-mail: utulek@zooliberec.cz
odchyt psů a koček – útulek: +420 485 106 412mobil: +420 602 774 104od 19.30 do 7.00 h: +420 156 (Městská policie Liberec)
odchyt ostatních zvířat včetně exotů – záchranná stanice: +420 728 040 610
Vytvořeno 4.10.2021 13:57:59 | přečteno 439x | myjj
load