Od 1. ledna 2022 přichází nový systém poplatků za odpad

Popelnice v zimě, autor: http://bedrichov.as4u.cz/

Změny nastavení systému odpadového hospodářství vyplynuly z úpravy legislativy (změna zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).


Vážení občané a majitelé nemovitostí v obci Bedřichov,

děkujeme Vám, že můžeme společně žít v čisté obci, kde se pro nás správné třídění a ukládání odpadu stalo samozřejmostí. Doposud zavedený systém odpadového hospodářství v Bedřichově byl v minulých letech opakovaně oceněn tříděním odpadu firmou EKO-KOM v kategorii obec. Přitom nejde jen o zachování čistoty a snaze pomoci ekosystému, ale snižování směsného odpadu se i v budoucnu příznivě projeví na vašich peněženkách, protože nárůst cen za odvoz odpadu se stále zvyšuje.

Celá oblast nakládání s odpady prochází neustálým vývojem, a proto bychom vás chceme informovat o změnách, které nastanou od 1. ledna 2022. Přijetím nového odpadového zákona došlo ke změně podmínek pro zpoplatnění komunálního odpadu, kdy současný smluvní systém uplatňovaný v Bedřichově je nutné nahradit zavedením místního poplatku.

Při jeho zavedení bylo prioritou zastupitelů, aby byla původní pravidla co nejvíce zachována. Tomuto požadavku právě nejvíce vyhovuje poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Ačkoliv objednávání svozových nádob bude velmi podobné současnému způsobu, dojde v roce 2022 k několika výrazným změnám. 


Poplatek zavádí Obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (dále je OZV) č. 2/2021 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 237/2021 přijatým dne 4. 11. 2021. OZV je účinná od 1. 1. 2022.

Potřebné informace a formuláře jsou k dispozici v sekci Tříděné a směsné odpady.


Vytvořeno 14.12.2021 15:46:23 - aktualizováno 27.1.2022 14:18:05 | přečteno 222x | vanvleet
load